Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2000 ]

Δ.321/10/Β0018/09.03.00 Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

(Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου


Με αναφορές τους οι Τελωνειακές Αρχές, αλλά και με Υπομνήματά τους οι ενδιαφερόμενοι, επισημαίνουν στην Υπηρεσία μας ότι η χορήγηση των αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου από τέσσερα (4) μόνο Τελωνεία της χώρας, δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις που το αρμόδιο Τελωνείο χορήγησής τους βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής τους.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εφόσον βέβαια το επιθυμούν, προτείνεται από την Υπηρεσία μας να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, η οποία ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία από ορισμένες Τελωνειακές Αρχές:

1. Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής του Τελωνειακή Αρχή, στην οποία, εκτός από τα στοιχεία του νομιμοποιούμενου προσώπου, θα αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

2. Το τοπικό Τελωνείο θα κάνει επαλήθευση των στοιχείων και θα διαβιβάζει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας προσωρινού τύπου Τελωνειακή Αρχή, αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής των προβλεπόμενων τελών κυκλοφορίας, του αποδεικτικού ασφάλισης του αυτοκινήτου, του τριπλότυπου είσπραξης του χρηματικού ποσού των 20.000 δρχ., που αντιπροσωπεύει το διοικητικό κόστος χορήγησης της άδειας και το αντίτιμο κατασκευής των πινακίδων.

3. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας προσωρινού τύπου Τελωνειακή Αρχή παραγγέλλει στον ιδιώτη της περιοχής της, που κατασκευάζει τέτοιες πινακίδες, την κατασκευή των αιτούμενων πινακίδων κυκλοφορίας και, στη συνέχεια,
αποστέλλει στο αντίστοιχο τοπικό Τελωνείο τη νέα άδεια κυκλοφορίας, μαζί με τις πινακίδες και την απόδειξη για το αντίτιμο που κατεβλήθη για την κατασκευή τους.
Οι αποστολές των δικαιολογητικών από το τοπικό Τελωνείο στο αρμόδιο για την έκδοση της άδειας Τελωνείο και αντίστροφα, μπορεί να γίνονται με courier, με επιβάρυνση φυσικά του προσώπου που εξυπηρετείται με την προτεινόμενη διαδικασία.

4. Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στη χώρα μας με ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου και τα οποία ακινητοποιούνται και επανακυκλοφορούν, σύμφωνα με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, μπορούν, κατά την ανανέωση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας τους, να διατηρούν το ίδιο νούμερο πινακίδων, γεγονός που θα διευκολύνει τόσο την τήρηση του σχετικού αρχείου του αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών, όσο και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν με το εν λόγω καθεστώς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο