Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2018 ]

596/1405220/2018 Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων

(Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα: 26/ 11 /2018
Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Βασιλική Οικονόμου
Αναστασία Κοσμέα
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615
210 52 85 642- 639-536
E - mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων».

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. 48/19-11-2018 εγκύκλιος της Δ/νσης μας.

Επειδή η Υπηρεσία μας, έγινε αποδέκτης πληθώρας ερωτημάτων, αναφορικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων, που δεν προσέφυγαν στα αρμόδια δικαστήρια, διευκρινίζουμε ότι :

Τόσο στο με αριθμ. πρωτ:Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο του το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α, όσο και στην με αριθμ. 48/19-11-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης μας, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ρητά, ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018, θα έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. των κατά τόπο αρμόδιων Τοπικών Υποκαταστημάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκ/των Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., όπως μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.


Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο