Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2018 ]

1171879 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27.09.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

(Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27.09.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1171879 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ.Τσετσέκου
Τηλέφωνο: 210 -6987509
Fax: 210-6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27.09.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27.09.2018 Απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4513 /Β/ 15.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από 01/01/2019.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Εγκύκλιος Διαταγή η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών καθώς και σε ειδικότερα θέματα τα οποία αφορούν:

1. στα δικαιώματα και υποχρεώσεις όσων δραστηριοποιούνται εντός των Ελευθέρων Ζωνών,

2. στον τρόπο λειτουργίας αυτών σε ένα αμιγώς ηλεκτρονικό περιβάλλον,

3. στην τήρηση των διαδικασιών που θα ακολουθούνται εντός των Ελευθέρων Ζωνών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο