Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2005 ]

Eγγρ. ΙΚΑ Σ62/06.07.05 Επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001

(Επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Έγγρ. ΙΚΑ Σ62/06.07.05 Επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001

Σχετ.: Οι Εγκ. με αρ. 43/2002, 70/2002 και 52/2004


Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. Φ80000/13751/1059/8.6.2005 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης, με αφορμή παρέμβαση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως διαμορφώθηκε μετά τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υπηρεσιών μας, σας μεταφέρουμε το περιεχόμενο του και διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. «Στην περίπτωση που η ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζεται προαιρετικά, μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισης, η φύση της ασφάλισης δεν μεταβάλλεται, εκτός από το γεγονός ότι το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, οι κανόνες που διέπουν την υποχρεωτική ασφάλιση, όπως αυτοί διαμορφώνονται μέχρι την πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου, έχουν καθ’ όλα εφαρμογή και στους ασφαλισμένους προαιρετικώς. Διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο υπολογισμού των παρεχόμενων από το Ίδρυμα συντάξεων είναι εφαρμοστέες σε κάθε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως, είτε πρόκειται για υποχρεωτικώς είτε προαιρετικώς ασφαλισμένους (ΣτΕ 2184/2002, 1703/88, 2839/71).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνει επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών και στις περιπτώσεις εγγάμων γυναικών που είχαν κάνει προαιρετική ασφάλιση κατά την περίοδο 1.1.1981 - 31.12.1988 σε κλάση ανώτερη της 6ης , με βάση αποδοχές στις οποίες δεν περιλαμβανόταν το επίδομα γάμου. Κι αυτό γιατί η κατάταξη σε κλάση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης με μειωμένες κατά το επίδομα γάμου αποδοχές πιθανόν να επιδρά αρνητικά στην ασφαλιστική κλάση με βάση την οποία υπολογίστηκε η σύνταξή τους.

Με την ανωτέρω θέση συμφωνεί και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο ως συναποδέκτης του εγγράφου παρακαλείται για την επανεξέταση των περιπτώσεων αυτών.

2. Επομένως, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για επανυπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τις έγγαμες ασφαλισμένες οι οποίες, μετά την υποχρεωτική ασφάλισή τους στο Ίδρυμα, είχαν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την κατάταξη των οποίων σε ασφαλιστική κλάση είχαν ληφθεί υπόψη αποδοχές από εργασία που εμπίπτουν στην κρίσιμη περίοδο μεταξύ 1.1.1981 και 31.12.1988, στις οποίες αποδοχές δεν περιλαμβανόταν το επίδομα γάμου, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001 και οι σχετικές οδηγίες της εγκυκλίου 43/2002, καθώς και της ενότητας Β της εγκυκλίου 52/2004.

Επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων θα πρέπει να επανεξετάσουν οίκοθεν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις συνταξιούχων για ανακαθορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη με την αιτιολογία ότι κατά την κρίσιμη περίοδο υπολογισμού της ασφαλιστικής τους κλάσης (μεταξύ 1.1.1981 και 31.12.1988) δεν ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο Ίδρυμα για παροχή εργασίας σε εργοδότη, αλλά προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 5 του Ν. 1539/85, και να ανακαλέσουν τις απορριπτικές αποφάσεις.

Ευνόητο είναι ότι εφόσον μετά τον επανυπολογισμό προκύψει κατάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση, οι διαφορές ποσών συντάξεων θα πρέπει να καταβληθούν αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 2965/2001.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο