Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2018 ]

1160404 ΕΞ 2018 Μη Προτιμησιακή Καταγωγή κατά την Εξαγωγή - Έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής

(Μη Προτιμησιακή Καταγωγή κατά την Εξαγωγή - Έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1160404 ΕΞ2018/30-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
Fax : 210 69 87 506
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Μη Προτιμησιακή Καταγωγή κατά την Εξαγωγή - Έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής»


Σχετ. : 1) Η υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1135490 ΕΞ2016/19-09-2016 εγκύκλιος αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Μη Προτιμησιακής Καταγωγής στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
2) Η υπ’ αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Β΄ 1040687 ΕΞ 2018 εγκύκλιος αναφορικά με κοινοποίηση ερωτηματολογίου για την Μη Προτιμησιακή Καταγωγή.

Με τις ανωτέρω 1) και 2) σχετικές εγκύκλιες διαταγές δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την χρήση της Μη Προτιμησιακής Καταγωγής καθώς και την έκδοση των Πιστοποιητικών Μη Προτιμησιακής Καταγωγής.

Η χορήγηση Πιστοποιητικών Μη Προτιμησιακής Καταγωγής από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται κατόπιν αιτήσεως των εξαγωγέων, προκειμένου τα εμπορεύματά να εισαχθούν σε μία Τρίτη χώρα, όταν απαιτείται το Πιστοποιητικό Καταγωγής κατά την εισαγωγή στην χώρα αυτή.

Κατά την εξαγωγή των ενωσιακών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες, όταν εφαρμόζονται μέτρα εμπορικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, τότε κατά την έκδοση Πιστοποιητικού Μη Προτιμησιακής Καταγωγής, υποχρεωτικά εφαρμόζονται οι κανόνες καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετ. το Παράρτημα 22-01 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2446/2015 - L343/29-12-2015).

Για τα υπόλοιπα εξαγόμενα προϊόντα, για τα οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα εμπορικής πολιτικής, το Πιστοποιητικό Μη Προτιμησιακής Καταγωγής μπορεί να εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον το απαιτούν οι εμπορικές συναλλαγές, με βάση τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στην χώρα ή το έδαφος προορισμού ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για τον προσδιορισμό της χώρας όπου τα εμπορεύματα παρήχθησαν εξ ολοκλήρου ή υπέστησαν την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους (άρθρο 61, παράγραφος 3 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα).

Ένα βοηθητικό εργαλείο για τους Οικονομικούς Φορείς, προκειμένου να πληροφορούνται ποιους κανόνες Μη Προτιμησιακής Καταγωγής εφαρμόζει η Τρίτη χώρα προς την οποία εξάγουν τα εμπορεύματά τους, είναι η ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organization). Τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οφείλουν να κοινοποιούν στην Γραμματεία του Οργανισμού, τους κανόνες της Μη Προτιμησιακής Καταγωγής που εφαρμόζουν ή την απουσία των κανόνων αυτών.

Ειδικότερα, στην ακόλουθη διαδρομή : Trade Topics → Rules of Origin → Notifications, ο χρήστης αφού επιλέξει την χώρα προορισμού από την αναπτυσσόμενη λίστα, μπορεί να ελέγξει εάν έχουν υποβληθεί κοινοποιήσεις αναφορικά με τους κανόνες Μη Προτιμησιακής Καταγωγής που εφαρμόζονται.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο