Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2005 ]

ΠΟΛ.1095/29.6.2005 Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

(Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 29 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1064188/1914/ΔΕ-Α΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛ.: 1095
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.


Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως αυτές ισχύουν βάσει και των διατάξεων των παραγράφων 19 και 21 του άρθρου 35 του ν. 1884/1990, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκίνητων, για ζημιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αν δεν καλύπτονται από τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. νόμιμα δικαιολογητικά (σχετικές και οι διατάξεις της παραγρ. 10, άρθ. 31 του ν. 2238/1994.

Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1165/28.3.1990, με την οποία μεταξύ άλλων παρασχέθηκαν οδηγίες και για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι. στις περιπτώσεις που η ζημιά του αυτοκινήτου είναι μικρή και δεν υπερβαίνει τις (πενήντα χιλιάδες) 50.000 δραχμές (δηλαδή 1α 146,74 ευρώ) και ο ιδιοκτήτης του προτιμά να μην το επισκευάσει, η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών με δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι λόγω της μικρής βλάβης προτιμά να μην το επισκευάσει.

Επειδή το ανωτέρω ποσό που καθορίστηκε το 1990 με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1165/28.3.1990 δεν έχει αναπροσαρμοστεί έκτοτε τιμαριθμικά, το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με την παρούσα και καθορίζεται εφεξής στα 300 (τριακόσια) ευρώ.

Κατά τα λοιπά, παραμένει βεβαίως η υποχρέωση για σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου περί της μη επισκευής του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο