Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2018 ]

43632/752/2018 Προϋποθέσεις επέκτασης υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) Κατηγορίας Ε

(Προϋποθέσεις επέκτασης υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) Κατηγορίας Ε)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 19/10/2018
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/43632/752

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙKΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Δεδούση
Τηλ. : 213.1515.317
Fax : 213.1515.621
e-mail : [email protected]

Θέμα: Προϋποθέσεις επέκτασης υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) Κατηγορίας Ε.

Σχετ.: α) Η υπ΄ αρ. 31722/4.11.2011 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας που αφορούν στις προϋποθέσεις επέκτασης υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός ΠΑΥ Κατηγορίας Ε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις υδατοκαλλιέργειες στοχεύει στον εξορθολογισμό της χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών με ενίσχυση της οργανωμένης λειτουργίας των μονάδων έναντι της σημειακής χωροθέτησης και στη θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών χωροθέτησης των μεμονωμένων μονάδων. Οι περιπτώσεις μεμονωμένης χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών, εντός και εκτός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), είναι κατ’ εξαίρεση δυνατές υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα για τη χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων/εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών, εντός ΠΑΥ, στο εν λόγω ΕΠΧΣΑΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με το «Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών» του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες (άρθρο 5,παραγρ. 1α iv, α΄ σχετικού), δίνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις χωροθέτησης:
«Σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά που, αν και ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ΠΑΥ κατηγορίας Ε, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος»

Β. Ως ΠΑΥ Κατηγορίας Ε, μετά από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους (χωροταξικών- περιβαλλοντικών-αναπτυξιακών) και με κριτήριο την υφιστάμενη κατάσταση από την άποψη ύπαρξης μονάδων (συγκέντρωση μονάδων), ορίζονται οι «περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, αλλά με ιδιαιτερότητες, που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Σ’ αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκτασή των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. …» (άρθρο 5,παραγρ. 1.Ι.Ε., α΄σχετικού).

Γ. Για τις περιπτώσεις μεμονωμένης ή σημειακής χωροθέτησης μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, υφιστάμενων και νέων, εντός ΠΑΥ Ε, στην παράγραφο 1.ΙV , του άρθρου 5 του α’ σχετικού τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις χωροθέτησης, ως ακολούθως: «….β) Στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ νέων μονάδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων και η μέγιστη μισθωμένη έκταση να μην υπερβαίνει τα 40 στρ…».Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Γ. ΚΟΤΙΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο