Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2005 ]

YΠ.Ε.Ε 106319/17.06.05 Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις, Ιανουαρίου-Απριλίου 2005.

(Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις, Ιανουαρίου-Απριλίου 2005. )

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

YΠ.Ε.Ε Αρ. πρ. 106319/17.06.05Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις, Ιανουαρίου-Απριλίου 2005..


Ύστερα από την επεξεργασία των εσόδων Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης για το μήνα Απρίλιο 2005 και το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος) του έτους 2005 που έγινε στην Κ.Υ. του Σ.Δ.Ο.Ε. σας στέλνουμε τους σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση τα ακόλουθα Αρχεία (σε ηλεκτρονική μορφή Excel) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:

APR0405 PER_SUMMTB.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:

Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες Ευρώ) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Απρίλιο των ετών 2004 και 2005.

Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Απρίλιο μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

PER_DOY_MTB2003_AΠΟ4_ΕΩΣ4.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ανά Δ.Ο.Υ. της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης:

Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες Ευρώ) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Απρίλιο των ετών 2004 και 2005.

Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Απρίλιο μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

TETR0405 PER_SUMMTB.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:

Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες Ευρώ) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το τετράμηνο (Ιανουάριος Απρίλιος) των ετών 2004 και 2005.

Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το τετράμηνο (Ιανουάριος Απρίλιος) μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

PER_DOY_MTB2003_AΠΟ1_ΕΩΣ4.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ανά Δ.Ο.Υ. της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης:

Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες Ευρώ) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το τετράμηνο (Ιανουάριος Απρίλιος) των ετών 2004 και 2005.

Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το τετράμηνο (Ιανουάριος Απρίλιος) μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

Αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων παρακαλούμε να προσανατολίσετε τους ελέγχους της Περιφερειακής σας Διεύθυνσης σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική υστέρηση των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση και η υστέρηση αυτή δε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δικαιολογημένη. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο