Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2005 ]

ΠΟΛ.1086/8.6.2005 Το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που έχει σχηματισθεί βάσει αναπτυξιακού νόμου και αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

(Το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που έχει σχηματισθεί βάσει αναπτυξιακού νόμου και αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταβίβασης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1021718/10386/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Β

ΠΟΛ.: 1086


ΘΕΜΑ: Το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που έχει σχηματισθεί βάσει αναπτυξιακού νόμου και αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζoντoς, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, όταν μεταβιβάζεται από 1 Ιανουαρίου 2001 και μετά, από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 1892/1990 ορίζεται, ότι η αφορολόγητη έκπτωση, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου, φορολογείται σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σ αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 14 του ν. 1892/1990 ορίζεται, ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αφορολόγητες κρατήσεις όλων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και σε υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της υποπερ. β' της περ. Β της παρ.5 του άρθρου 11 του ν. 2601/1998 ορίζεται, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου, ότι κατά τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων προσωπικής εταιρείας, από τον γονέα (εταίρο) προς τα τέκνα του ή από τον ένα σύζυγο στον άλλο σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης, ουσιαστικά δεν καταβάλλεται κανένα ποσό και οι απαλλακτικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 θεσπίστηκαν για να διευκολυνθεί - χωρίς την καταβολή φόρου- η μεταβίβαση των επιχειρήσεων από τους γονείς στα τέκνα τους ή από σύζυγο στον άλλο σύζυγο όταν ο μεταβιβάζων συνταξιοδοτείται, γίνεται δεκτό με την παρούσα, ότι αν προσωπική εταιρεία, της οποίας μεταβιβάζονται τα μερίδια για τον ίδιο πιο πάνω λόγο, έχει σχηματίσει αφορολόγητες εκπτώσεις βάσει αναπτυξιακών νόμων (ν. 1892/1990, ν. 2601/1998 κλπ.) λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια της εταιρείας, δεν υπόκειται σε φορολογία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο