Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2018 ]

ΔΔΑΔ Β 1144000 ΕΞ 2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 28/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1144000 ΕΞ2018/28-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375388
Πληροφορίες:Χ. Νταμπακάκης
Fax : 210 3375049
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κάτωθι υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

1. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
2. Διεύθυνση Οργάνωσης
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
4. Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
5. Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
6. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
7. Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φ.Π.Α.
8. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
9. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
10. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας
11. ΕΛ.Υ.Τ Αττικής
12. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

- κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ- κλάδου Τελωνειακών και κατηγορίας ΔΕ για κάλυψη του Π.Θ.Ε. Οδηγού γερανοφόρου-περονοφόρου

- κατηγορίας ΥΕ- κλάδου Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων και Εργατών που πληρούν τις προϋποθέσεις των προς κάλυψη Π.Θ.Ε., να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως την 17/10/2018 στο fax 210 3375233 ή 210 3375058.

Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/perggrammaaa-aheseni-ergasgas-pahe και επιπλέον προς διευκόλυνση των αιτούντων θα αναρτηθούν στο σχετικό πεδίο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί μαζί με την παρούσα πρόσκληση σε μορφή αρχείου επεξεργασίας κειμένου με την ονομασία «Ευρετήριο Π.Θ.Ε.»

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει την άποψή του.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και θα εξετασθούν σε συνάρτηση με τα οργανικά κενά των Υπηρεσιών.

Οι Υπηρεσίες υποδοχής δεσμεύονται να τοποθετήσουν τους μετακινούμενους υπαλλήλους στο συγκεκριμένο Περίγραμμα Θέσης Εργασίας.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο