Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2002 ]

ΠΟΛ.1144/2.5.2002 Έλεγχος υποβολής δηλώσεων συνάφειας τριετίας 1999-2001

(Έλεγχος υποβολής δηλώσεων συνάφειας τριετίας 1999-2001)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1040038/4556/ΔΕ-ΒΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Τηλέφωνο: 010/3375204, 3375046

ΠΟΛ 1144

ΘΕΜΑ:Έλεγχος υποβολής δηλώσεων συνάφειας τριετίας 1999-2001Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2753/1999 καθιερώθηκε, για τις επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ ή και προαιρετικά Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, υποχρέωση παρακολούθησης των ακαθάριστων εσόδων τους ανά τριετία αρχής γενομένης από την χρήση 1999 για την απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. στα τυχόν επί πλέον προκύπτοντα ακαθάριστα έσοδα. Ήδη οι διατάξεις αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν.2992/2002 , με τις οποίες επεκτάθηκε η εφαρμογή τους και στη φορολογία εισοδήματος και επί πλέον ορίσθηκε ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών είναι προαιρετική τόσο για το Φ.Π.Α. όσο και για τη φορολογία εισοδήματος . Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκαν οι Α.Υ.Ο. 1242/2001 , 1060/ 2002 , 1109/ 2002 & 1141/2002 , καθώς και οι εγκύκλιες οδηγίες με τις ΠΟΛ.1061/ 02 , 1121/ 02 , 1129/ 02 & 1138/ 02 του Υπουργείου Οικονομικών. Η τελική, μετά και την τελευταία παράταση ( ΠΟΛ.1141/02 Α.Υ.Ο. ), προθεσμία για την υποβολή των ειδικών σημειωμάτων στο Φ.Π.Α., αλλά και στη φορολογία εισοδήματος για όσες περιπτώσεις έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων οικον. έτους 2002, λήγει στις 15-5-02. 

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει εκπνοής των σχετικών προθεσμιών θα πρέπει να προβείτε στην κατάλληλη προετοιμασία για την επισήμανση των υποθέσεων που , με βάση τα στοιχεία που διαθέτετε (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών - έντυπο Ε3 ετών 1999-2000-2001) καθώς και αυτά που σας παρέχει το TAXIS, παρουσιάζουν έλλειψη συνάφειας και δεν έχουν υποβάλλει τα σχετικά ειδικά σημειώματα, ώστε να προγραμματισθεί ο κατά προτεραιότητα έλεγχος των υποθέσεων αυτών από εσάς ή από τα Ελεγκτικά Κέντρα για όσες υποθέσεις ανήκουν στην αρμοδιότητά τους σύμφωνα και με την τελευταία Α.Υ.Ο. 1037823/ 4433/ ΔΕ-Β΄/23-4-2002 . Για τη σχετική προετοιμασία, την έκδοση των εντολών ελέγχου και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, θα ενημερώνετε την Υπηρεσία μας μαζί με τα δελτία αποτελεσμάτων της , επισυνάπτοντας ιδιαίτερο σχετικό δελτίο. 

Τέλος, με επόμενη διαταγή μας θα σας δοθούν σχετικές οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των παραπάνω ειδικών σημειωμάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο