Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2018 ]

ΔΕΑΦ Α 1142016 ΕΞ 2018 Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών

(Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα , 26 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1142016 ΕΞ2018/26-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο : 210.3375315-6
Fax : 210.3375001
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών.


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 ορίζονται ρητά οι εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

3. Μεταξύ των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (πειθαρχικές ποινές) και τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές των εργαζομένων και γενικά των μισθωτών που έχουν τεθεί σε αργία, που επιβάλλονται τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από τα δικαστήρια εξαιτίας πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος κτλ. Επίσης, τα πρόστιμα ή τα ποσά αυτά που παρακρατούνται δεν αποτελούν πραγματοποιούμενη δαπάνη ούτως ώστε να εκπέσουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα προαναφερόμενα ποσά των προστίμων τα οποία μειώνουν τις μηνιαίες και κατ’ επέκταση και τις ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του ύψους των προστίμων αυτών, δεν εξαιρούνται και δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Συνεπώς, κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4172/2013 και όσα έχουν διευκρινισθεί και με την ΠΟΛ.1072/31.3.2015 εγκύκλιο, τα ποσά αυτά δεν αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τέλος, κατά την υποβολή του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου καθώς και κατά τη χορήγηση της σχετικής ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών στους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (ΠΟΛ.1045/2018), τα ποσά αυτά δεν αποτυπώνονται σε κανένα πεδίο ή στήλη κρατήσεων, αλλά αντιθέτως συμπεριλαμβάνονται στο καθαρό ποσό από μισθωτή εργασία που δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο