Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2005 ]

Εγκ. ΙΚΑ 40/25.05.05 Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζόμενων του Ν. 2084/92 για το έτος 2005.

(Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζόμενων του Ν. 2084/92 για το έτος 2005. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Εγκ. Ι.Κ.Α. 40/25.05.05 Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζόμενων του Ν. 2084/92 για το έτος 2005.

Γ.Ε.: Α 40 /6/25.05.05

Σχετ.: Εγκ. 50/04 .

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής, καθορίζεται για το έτος 2005 σε 4.881,26 Ευρώ, δεδομένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων από 1.1.2005 ανέρχεται σε 4%, όπως μας γνωστοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 44986/0092/13.5.05 έγγραφό του.

Το ανωτέρω ποσό ισχύει και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

* Καταχώριση αναδρομικών

Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων, καταχωρούνται με χωριστή εγγραφή στην Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «17», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39, ενώ απαραιτήτως συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.

Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουνίου 2005.

* Προθεσμία καταβολής εισφορών

Μετά τη διαμόρφωση του νέου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών που ισχύει από 1.1.2005 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2005, που θα προκύψουν, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 29.7.2005 . Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά ( εγκ. 14/04 ).


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο