Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 4054/2018 Ενημέρωση ΣΕΤΚΕ για την υποχρέωση ή μη εγγραφής επιχειρήσεων του Κλάδου (τουριστικών καταλυμάτων) στο ΓΕΜΗ

(Ενημέρωση ΣΕΤΚΕ για την υποχρέωση ή μη εγγραφής επιχειρήσεων του Κλάδου (τουριστικών καταλυμάτων) στο ΓΕΜΗ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 4054

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
-1980-

Ο Πρόεδρος

Δ/νση; Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320, e-mail: [email protected], http://www.uhc.gr

Προς το
Επιμελητήριο Πιερίας

Κοινοποίηση:
- Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.
Διονυσίου Αιγινίτου 7 -11528 Αθήνα
- Πρόεδρο Ο.Ε.Δ.Δ.Π.Η.Π., κ. Γρηγόριο Βειδαμενίδη

Θέμα: «Ενημέρωση ΣΕΤΚΕ για την Υποχρέωση ή μη εγγραφής επιχειρήσεων του Κλάδου (τουριστικών καταλυμάτων) στο ΓΕΜΗ».

Σχετικά:
1. E-Mail σας από 24/09-2018 και Επιστολή του ΣΕΤΚΕ (με αριθ. πρωτ. 2812/21-09-2018).
2. Νόμος 4308/2014, όπως ισχύει.
3. Νόμος 3419/2005, όπως ισχύει.
4. Έγγραφο (με αριθ. πρωτ. 97333/23.9.2015) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού / Γ.Γ.Ε. & Π.Κ / Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ..

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό (υπ' αριθμ. 1) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την επιστολή του ΣΕΤΚΕ που αφορά στο ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Ο νόμος 4308/2014, που κατατάσσει τις οντότητες σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, αφορά στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και στην υποχρέωση των εταιρικών επιχειρήσεων για σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών κλπ), υποχρέωση την οποία δεν έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις. Συνεπώς ο νόμος αυτός δεν ρυθμίζει, δεν αφορά, ούτε σχετίζεται με την υποχρέωση για την εγγραφή ή μη κάποιας επιχειρηματικής οντότητας (εταιρικής και ατομικής) στο Γ.Ε.ΜΗ..

2) Οι υπόχρεοι καταχώρισης (εγγραφής) στο Γ.Ε.ΜΗ., ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και μέσα στους υπόχρεους αυτούς είναι α) «τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή», β) «Η ένωση προσώπων........και κάθε εμπορική εταιρεία ...κλπ». και

3) Οι επιχειρήσεις του Κλάδου (τουριστικών καταλυμάτων), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μίσθωση επαγγελματικής στέγης και παροχή υπηρεσιών) σύμφωνα με το νόμο, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω σχετικό (υπ' αριθμ. 4) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού / Γ.Γ.Ε. & Π.Κ / Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ..

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές οι εν λόγω επιχειρήσεις (είτε ατομικές, είτε εταιρικές) εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ..

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη σχετική πληροφόρηση.


Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος ΜίχαλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο