Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2005 ]

ΠΟΛ.1079/18.5.2005 Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου (Αρ.πρ. 1050277)

(Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου (Αρ.πρ. 1050277))

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 18 Μαϊου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1050277/199/Α0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄

ΠΟΛ.: 1079


ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.


Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας έχει διαπιστωθεί ότι στις Δ.Ο.Υ. εκκρεμεί προς έλεγχο μεγάλος αριθμός δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου λόγω μη έγκαιρης έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου και βεβαίωσης των αναλογούντων φόρων.

Δεδομένου ότι στόχος της Διοίκησης είναι η έγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ., ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση αυτών στα έτη παραγραφής, παρακαλούμε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Μέχρι 22/6/2005, αφενός να έχετε ολοκληρώσει την αποστολή των ΔΑΠ των παραγραφόμενων υποθέσεων προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφετέρου, αφού κατ΄ αρχήν λάβετε υπόψη σας τη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, να έχετε εκδώσει τις οικείες εντολές ελέγχου αρμοδιότητάς σας προς τους ελεγκτές της υπηρεσίας σας,

β) Μέχρι 1/7/2005 να έχετε εκδώσει τις οικείες εντολές ελέγχου για τα ΔΑΠ των άλλων Δ.Ο.Υ. που θα περιέλθουν στην υπηρεσία σας.

γ) Παράλληλα με τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, θα πρέπει άμεσα να εκδώσετε εντολές ελέγχου για τις υποθέσεις των επόμενων μη παραγραφόμενων ετών, οι οποίες έχουν σοβαρό φορολογικό ενδιαφέρον. 

Τέλος σας υπενθυμίζουμε να φροντίζετε για την έγκαιρη αποστολή προς τη Γ.Γ.Π.Σ., με e-mail, του δελτίου που είχε καθιερωθεί με τα 1030831/200/Α0013/3.4.2005 και 1030832/201/Α0013/3.4.2005 έγγραφά μας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο