Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2005 ]

048685/10704/Β0012/13.5.2005 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών (048685/10704/Β0012/13.05.05)

(Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών (048685/10704/Β0012/13.05.05) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρ. 048685/13.05.05 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών   (048685/10704/Β0012/13.05.05)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

β) Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος .

γ) Τις διατάξεις της 2046097/10382/Β0012/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιριών.

δ) Τις διατάξεις της 1047915/10698/β0012/ απόφασης του υπουργού οικονομικών με την οποία παρατάθηκε μέχρι την 12η Μαίου 2005 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος την ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο 2, λόγω εορτής της πρωτομαγιάς.

ε)  Τις διατάξεις της 1047750/893/Α0012/ απόφασης .

στ)...

ζ)...

η)..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3, παρατείνεται μέχρι και την 16η Μαίου 2005, ενώ όσων λήγει στο 4 και στα επόμενα, παρατείνεται κατά μία (1) ημέρα της προβλεπόμενης.

2. Η πιο πάνω προθεσμία ισχύει και για τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα ανωνύμων εταιρειών τρίτων χωρών με τις οποίες υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο