Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ 2018 Αποστολή Οδηγού δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων

(Αποστολή Οδηγού δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ2018/12-09-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Αποστολή Οδηγού δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων»

Αποστέλλουμε συνημμένα, πληροφοριακό Οδηγό που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία μας, με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων, αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.

Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να καλύψει τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με τις τελωνειακές αρχές, όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων για τις οποίες διατυπώνονται συχνά ερωτήματα και διαπιστώνονται δυσχέρειες ή σύγχυση κατά τον τελωνισμό τους.

Οι κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτει ο παρόν Οδηγός είναι ειδικότερα αυτές που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο 30 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (δασμολογικές κλάσεις 3001 έως 3006).

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς παροχής πληροφόρησης και διευκρινίσεων όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των προαναφερόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, και δεν καλύπτει θέματα εκτός του νομικού πλαισίου του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., όπως είναι π.χ. Οδηγίες της Ε.Ε., εθνικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ή του Ε.Ο.Φ., κλπ. 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και διευκόλυνσης κατά τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων, και δεν συνιστά νομικό κείμενο. Όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη των φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και όλων άλλωστε των εμπορευμάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. και τα συναφή με αυτό κείμενα της ενωσιακής νομοθεσίας.

Ο κοινοποιούμενος Οδηγός έχει αναρτηθεί και μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο