Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2018 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»

(«Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»

Μέρος Α'
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι ο καθορισμός του πλαισίου αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρομίων) με την περιγραφή συγκεκριμένης διαδικασίας για την έγκριση αίτησης και τεχνικού φακέλου, η παρουσίαση των υποχρεώσεων του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με άλλα μέσα παροχής μεταφορικού έργου, οι διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των υδατοδρομίων, καθώς και οι συγκεκριμένοι κανόνες που ισχύουν για την απο/προσθαλάσσωση αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1). ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα αποτελεί καινοτόμα επενδυτική ευκαιρία με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο αλλά και συνολικά για τη χώρα. Οι προοπτικές αυτές εδράζονται στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, μέσα από την εισαγωγή ενός νέου ευέλικτου μεταφορικού μέσου τόσο για την πύκνωση των δρομολογίων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όσο όμως, και για την ανάδειξη νέων. Κατ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και ενισχύεται η επισκεψιμότητα απομακρυσμένων περιοχών και η δικτύωση μεταξύ των, με στόχο τη μεγιστοποίηση των υφιστάμενων τουριστικών τάσεων αλλά και την ανάπτυξη νέων.

Η χρήση των υδροπλάνων στην πολιτική αεροπορία εισήχθη κατά τη δεκαετία του '20, μιας και οι απαιτήσεις υποδομών ήταν υποτυπώδεις. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες της Ευρώπης ως σταθμός προς τη Μέση, την Άπω Ανατολή και την Αφρική, αλλά και για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σε ναυτικούς αερολιμένες (Φάληρο - Νέα Πέραμος, Μίκρα, ακτές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια, Σποράδες, Κύθηρα, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σύρος).

Η τελευταία πτήση έγινε λίγο πριν την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μεταπολεμικά η χρήση υδροπλάνων μηδενίστηκε, αφού κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν κατασκευαστεί αεροδρόμια και υπήρχε πλήθος αεροπλάνων.

Στην Ελλάδα επανεμφανίζονται το 2004, και έως το 2008 -οπότε και αποχωρούν, πραγματοποιούνται περί τις 18.500 πτήσεις μεταφέροντας περίπου 180.000 επιβάτες. Δημιουργείται δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, στο οποίο περιλαμβάνονται: τα Ιόνια νησιά (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Παξοί), η Αθήνα και η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Καστοριά (λίμνες), ενώ υπάρχει και σύνδεση με το Πρίντεζι. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα δραστηριοποιήθηκαν και στο Αιγαίο, συνδέοντας την Ίο, την Πάτμο και την Κάλυμνο με το Λαύριο.

Τα υδροπλάνα χαρακτηρίζονται ως τα πλέον κατάλληλα μέσα μεταφοράς συνδυάζοντας την άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση των αεροπλάνων με την ευελιξία των πλωτών μέσων. Λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας και τις συγκοινωνιακές ανάγκες της, τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν ευέλικτη εναλλακτική επιλογή για τις μεταφορές προσώπων και αγαθών. Στις περιπτώσεις δε των μικρών και απομακρυσμένων νησιών που στερούνται χερσαίου αεροδρομίου ή οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι εποχιακά ανεπαρκείς, τα υδροπλάνα μπορούν να συμπληρώσουν τη μεταφορική εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη σύνδεση της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Πέραν όμως από το σκοπό της διευκόλυνσης και διεύρυνσης της επισκεψιμότητας περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος, τα υδροπλάνα εξυπηρετούν ανάγκες επείγουσας και έκτακτης μετακίνησης όπως αεροδιακομιδής ασθενών, έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, Τύπος, κ.λπ.).

Περαιτέρω οι εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων είναι μικρής κλίμακας και απαιτούν περιορισμένες υποδομές, καθιστώντας την ανάπτυξη των υδατοδρομίων ευέλικτη λύση από άποψη κόστους και τεχνικών έργων.

Η ίδρυση των υδατοδρομίων, αποτελεί επομένως αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να επιφέρει διευρυμένα οφέλη στις τοπικές, και όχι μόνο, κοινωνίες δημιουργώντας νέες τουριστικές τάσεις και καλύπτοντας ταυτόχρονα κοινωνικές ανάγκες.

2) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας το συνολικό συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης, διαπίστωσε κατά τη διαδικασία εξέτασης των υποβληθέντων αιτήσεων, συγκεκριμένα προβλήματα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα οποία οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την τελική αδειοδότηση των υδατοδρομίων.

Ως κύριο πρόβλημα θεωρείται η έκδοση ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στην οποία περιλαμβάνονται απαιτήσεις που αφορούν το στάδιο της λειτουργίας και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ως επί το πλείστον αδυνατούν να ικανοποιήσουν στο αρχικό στάδιο (πριν ακόμα να έχουν οριστικοποιήσει τη δυνατότητα της ίδρυσης του υδατοδρομίου). Επίσης η ενιαία άδεια, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν διευκολύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαχωρίζουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον μόνο για την ίδρυση ή μόνο για τη λειτουργία.

Επιπλέον, σημαντικά ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα την περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατάταξη των υδατοδρομίων, με συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους να είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Προβλήματα επίσης εντοπίστηκαν στην παραχώρηση της παρόχθιας ζώνης λιμνών για την ανάπτυξη της χερσαίας υποδομής καθώς και στην έλλειψη φορέα διαχείρισης της υδατικής επιφάνειας λίμνης, θέματα τα οποία προηγούνται της αδειοδότησης του υδατοδρομίου και στα οποία δεν επιλαμβάνεται ο νόμος, καθώς θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποβολή της αίτησης του υδατοδρομίου. Περαιτέρω, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους ασφαλείας των υδατοδρομίων, (aviation security) αρχής γενομένης από τον έλεγχο ασφάλειας επιβατών, προσωπικού, χειραποσκευών και προσωπικών αντικειμένων.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κατατίθεται το παρόν μέρος στο σχέδιο νόμου, για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ως η συνισταμένη των απόψεων ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και με το επιβατικό κοινό.

3) ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Οι προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες δεν αντιβαίνουν στον Κανονισμό (EE) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, διευκολύνουν σημαντικά την αδειοδότηση των υδατοδρομίων και στοχεύουν να αποτελέσουν ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο μέρος του σχεδίου νόμου, σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013), αφορούν:
• Δυνατότητα διαχωρισμού της διαδικασίας αδειοδότησης σε δύο στάδια, ώστε ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί, να διαφοροποιείται από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του υδατοδρομίου. Η πρόταση αυτή αναμένεται να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, εισάγοντας μια απλούστερη, ευέλικτη και ρεαλιστική διαδικασία, περισσότερο φιλική για τους εν δυνάμει επενδυτές, που επιπλέον διευκολύνει και προωθεί συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ.
• Η άδεια ίδρυσης εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνομα Ο.Τ.Α. ή Λιμενικού Ταμείου ή Οργανισμού Λιμένος ή Φορέα ή Υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
• Διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ίδρυση υδατοδρομίου σε λιμένα, ανεξαρτήτως της νομικής προσωπικότητας που κατέχει ο ενδιαφερόμενος (λιμένας ή ιδιώτης), αίροντας έτσι τη διακριτική μεταχείριση που υπάρχει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Ν. 4146/2013. Επιπλέον τα υδατοδρόμια ως «έργα και δραστηριότητες» κατατάσσονται εφεξής στην υποκατηγορία Α2 (Άρθρο 4/ Ν. 4146/2013 περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων). Σύμφωνα με το Άρθρο αυτό αλλά και το Άρθρο 2 του ίδιου Ν. απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αλλά αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η δε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Κατά συνέπεια η περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδατοδρομίων καθίσταται περισσότερο αποκεντρωμένη και λιγότερο χρονοβόρα.
• Θεσμοθετείται η δυνατότητα χρήσης περιοχής του λιμένα, ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών υδροπλάνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τη σύμφωνη γνώμη του λιμενάρχη με βάση την κείμενη νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη πτητική λειτουργία των υδροπλάνων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
• Απλοποιούνται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα του αιτούμενου άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο νομοσχέδιο χωρίς να γίνεται παραπομπή σε άλλες διατάξεις που αφορούν επιχειρήσεις άλλου είδους.
• Ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας για τα υδατοδρόμια, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με την εισαγωγή σχετικού άρθρου, στα θέματα εκπαίδευσης προσωπικού.
• Καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές υποδομές των υδατοδρομίων και προβλέπεται η χρήση ευέλικτων εγκαταστάσεων.
• Διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων από πλευράς ΥΠΑ ανάλογα με το είδος της αδείας (ίδρυσης ή λειτουργίας) με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αδειοδότησης.
• Δίδεται η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προς τα υδροπλάνα να μην περιορίζονται από ΚΥΑ αλλά να καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
• Η Επιτροπή Επιθεώρησης Υδατοδρομίων λειτουργεί πλέον περισσότερο ευέλικτα στις περιπτώσεις επανεπιθεώρησης υδατοδρομίου περιορίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες και το κόστος μετακίνησής της.
• Εφόσον δεν υπάρχει αίτηση από ενδιαφερόμενο φορέα για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου, το Δημόσιο δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημόσιου χαρακτήρα φορείς.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Με την προώθηση του παρόντος μέρους του σχεδίου νόμου για τα υδατοδρόμια δημιουργείται ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς του νέου μέσου με προτεραιότητα το σπάσιμο των υφιστάμενων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, μέσα από τη απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των υδατοδρομίων.

Η σπουδαιότητα της ανάπτυξης των υδατοδρομίων και η δημιουργία ενός σύγχρονου και πυκνού δικτύου υδατοδρομίων, συνοψίζονται στα παρακάτω:

Αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας για λόγους κλιματολογικούς, γεωμορφολογικούς, τουριστικούς, κοινωνικούς και γενικότερα αναπτυξιακούς.

Εισάγουν ένα καινοτόμο φιλικό και ευέλικτο μέσο μεταφοράς -με συγκριτικά μικρό κόστος υποδομών- σε μια χώρα που λόγω του γεωμορφολογικού ανάγλυφου, της νησιωτικότητας και της εκτεταμένης ακτογραμμής της όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και έχει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Είναι ο πιο γρήγορος και πιο άνετος τρόπος μεταφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα: αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο, πλοίο. Για τα δε αεροπλάνα χαρακτηρίζονται ως συμπληρωματικά για μακρινές αποστάσεις ενώ είναι υποκατάστατα για τις κοντινές και ιδιαίτερα σε νησιά που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο.

Δημιουργούνται υπεραξίες και νέες ευκαιρίες στους Οργανισμούς Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία από την λειτουργία στους χώρους τους υδατοδρομίων ως μέρος του συνόλου των εγκαταστάσεων τους, ενισχύοντας έτσι τον θεσμικό τους ρόλο.

Προωθείται η τουριστική αγορά στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων αλλά και σε περιοχές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν ούτε εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες αλλά ούτε και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί (σύνδεση Κέντρου με την Περιφέρεια, έμφαση στη Νησιωτικότητα και σπάσιμο της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιών) και μάλιστα καθ' όλη της διάρκεια του έτους (μεγέθυνση της τουριστικής σεζόν). Λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα προάγοντας τις συνδυασμένες μεταφορές και συνεπώς τη μεγιστοποίηση του τουριστικού προϊόντος. Έτσι, σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, δημιουργείται η δυνατότητα της καλύτερης εξυπηρέτησης αλλά και της επισκεψιμότητας περισσότερων τουριστικών περιοχών (ανάδειξη νέων τουριστικών τάσεων).

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας τόσο σε αυτόν καθ' αυτόν τον κλάδο των αερομεταφορών όσο και σε κλάδους που εξαρτώνται απ' αυτόν (ανάδειξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας).

Αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά στις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.

Δεν έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα των υδάτων, στην άγρια ζωή, την αλιεία, το υδρολογικό ισοζύγιο και την ηχορύπανση σε σχέση με τις άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα λιμάνια και τις λίμνες. Επιπλέον έχουν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς ενώ μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ακόμη και στην περίπτωση καλών εφαρμογών Κυκλικής Οικονομίας - Circular Economy (εξοικονόμηση καυσίμων & ορυκτών πόρων) δηλαδή στην ταυτόχρονη προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση των φυσικών αποθεμάτων με αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές οικονομίες. Μπορούν να συνδέσουν εγχώριους τουριστικούς προορισμούς με γειτονικούς εξωχώριους και αντίστροφα και μάλιστα με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις. Τέλος, ενθαρρύνουν την εμπλοκή του Α' και Β' βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε χωρικά επιχειρηματικά σχήματα στον τομέα των Μεταφορών αποδίδοντάς της σημαντικούς πόρους για την ευημερία των κατοίκων μέσα από την αποσυγκέντρωση δικαιοδοσιών , αρμοδιοτήτων και πόρων (Περιφερειακή Αποκέντρωση) τονώνοντας την τοπική οικονομία, αναδεικνύοντας τη «Νησιωτικότητα» και ιδιαίτερα τους ακριτικούς απομακρυσμένους προορισμούς προς την κατεύθυνση της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο 1
Ορισμοί


Περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι ορισμοί που ισχύουν για την ευχερή εφαρμογή του παρόντος: Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου, Αερομεταφορέας, Αεροπορική ημέρα, Αεροσκάφος, Αποθαλάσσωση, Δ.Κ.Α.Σ, Εγχειρίδια Υδατοδρομίου (Εγχειρίδιο λειτουργίας Υδατοδρομίου, Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου, Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης), Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.), Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.), Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου, Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών, Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου, Προσθαλάσσωση, Πτήσεις γενικής αεροπορίας, Πτήση VFR (VFR Flight), Σύμβαση παραχώρησης, Σύμβαση υδατοδρομίου, Σύστημα W.G.S.-84, Τύποι υδατοδρομίων, Υδάτινο πεδίο, Υδατοδρόμιο, Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα, Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής


Ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων


Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός που περιγράφεται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 16 του παρόντος, η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου. Ειδικότερα, για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής προ του ελέγχου εισιτηρίων, παράδοσης / παραλαβής αποσκευών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου ασφαλείας επιβατών / αποσκευών, χώροι αναμονής για επιβίβαση, χώροι υγιεινής κ.λπ..
Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων, των χώρων αναμονής και των χώρων υγιεινής, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε λίμνη.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε λίμνη.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατοδρομίου (εσωτερικού ή εξωτερικού / πύλη).

Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις


Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε ΟΤΑ Α" ή Β" βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού (δημόσιος φορέας). Επίσης, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή (που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων, που αποτελεί συχνά πεδίο ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων, που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος).
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία δύναται ένα υδατοδρόμιο να οριστεί ως σημείο εισόδου-εξόδου.
Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι για όλα τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν. Επίσης, αναφέρεται ότι η εκτέλεση δημοσίων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προβλεπόμενου από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα, ενώ για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα. Τέλος, αναφέρεται ότι για την έγκριση του προγράμματος ασφαλείας του υδατοδρομίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988) και του κεφαλαίου Α' του ν. 4014/2011.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου και ότι φέρει την ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μέσα στα όρια του υδατοδρομίου.
Στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι στα υδατοδρόμια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω διεθνούς αερολιμένα ή αερολιμένα ή λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο (πύλη) εισόδου- εξόδου για τη Χώρα.
Στην παράγραφο 9 προβλέπεται ότι στη σύμβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα.
Στην παράγραφο 10 ορίζεται ότι αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.
Στην παράγραφο 11 ορίζεται ότι η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων


Διευκρινίζεται ότι η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων καθώς και στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εφόσον πληρούνται οι επιμέρους κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου


Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια υδατοδρομίου προβλέπεται να χορηγείται με έκδοση απόφασης αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Προκειμένου δε για λίμνες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης προβλέπεται να χορηγείται με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Επ' αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α' 250), όπως ισχύει. Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρόσωπο, που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα εντός της ευρωπαϊκής ένωσης, ορίζεται με την αίτηση αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται τα στοιχεία του.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται τόσο σε δημόσιο φορέα, όσο και σε ιδιωτικών συμφερόντων ανώνυμη εταιρεία, σε Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε., σε Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε., εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές, πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά.
Στην παράγραφο 4 καθορίζονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.

Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων


Στην παράγραφο 1 ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων, για την κίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τελικώς για την εισήγηση για την έκδοση της «Άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» ή «Άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» ορίζεται το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.).
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες του Τ.Ε.Μ. σχετικά με την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών, τη διαβίβαση αντιγραφών στα συναρμόδια Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών και συναρμόδιων Υπουργείων, την εισήγηση υπογραφής κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα, τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και τέλος την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής άδειας.

Άρθρο 8
Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου


Στην παράγραφο 1 αναφέρονται τα περιεχόμενα του Τεχνικού Φακέλου, ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας), ο οποίος κατατίθεται στο σύνολο του σε ηλεκτρονική μορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα ακόλουθα: α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, β) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασιών ή δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο την ίδρυση ή λειτουργία υδατοδρομίου, γ) αποδεικτικό παραβόλου, δ) ορισμός νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου, ε) Ναυτικό Χάρτη, στ) Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), ζ) οριζοντιογραφία του χώρου του υδατοδρομίου, η) κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου, θ) απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου, ι) σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), ια) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου, ιβ) επιχειρηματικό σχέδιο, ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), ιε) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), ιστ) «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης» (Emergency Plan), ιζ) βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης και ιη) σύμβαση υδατοδρομίου.
Επίσης, στην παράγραφο 1 προβλέπεται η καταβολή του παραβόλου υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ειδικός λογαριασμός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο περιέρχονται τα ποσά των παραβόλων και προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης των εσόδων του ειδικού λογαριασμού, και δύναται να καθορίζεται διαφορετικό χρηματικό ύψος του ως άνω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή αν έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, στην ελληνική γλώσσα.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α. όταν πρόκειται για «Αδεια λειτουργίας υδατοδρομίου», ενώ προεγκρίνεται από το Τ.Ε.Μ. όταν πρόκειται για «Αδεια ίδρυσης υδατοδρομίου». Επίσης, ορίζεται ότι το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης εγκρίνονται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας του Αρχηγείου Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα. Τέλος, αναφέρεται ότι ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων Εγχειριδίων Υδατοδρομίου σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ και προβλέπεται η διαδικασία τροποποίησης τους.

Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου


Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου για την αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου. Επίσης, ορίζεται ότι στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα περιγράφεται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου σύμφωνα με το Παράρτημα I του παρόντος, ενώ για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Τ.Ε.Μ..

Άρθρο 10
Παράβολο


Καθορίζεται το ύψος του παραβόλου της περίπτ. γ" της παρ. 1 του άρθρου 8 στα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου


Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου για την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου. Επίσης, ορίζεται ότι στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου και το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με το Παράρτημα I του παρόντος, ενώ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από τον Διοικητή της Υ.Π.Α., έγκριση του Προγράμματος Ασφαλείας και του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος. Επίσης, γίνεται πρόβλεψη ώστε η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης να υποβάλλεται από τον αιτούντα μετά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής υδατοδρομίων.

Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου και με την προϋπόθεση ότι τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το οποίο αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και των υπηρεσιών, ελέγχει τις παρατηρήσεις και τις χρονικές αποκρίσεις και ενημερώνει τους αρμοδίους όλων των υπηρεσιών, διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφο του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), αρμόδιες σε θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν εξέτασης του φακέλου επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών: (α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, (β) το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει στη συνέχεια έγγραφο στον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισμών από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται επίσης ότι με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφο του φακέλου στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μόνο στην περίπτωση που το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., προκειμένου να επιβεβαιώσει την ισχύ της υπάρχουσας Α.Ε.Π.Ο. βάσει της θέσης, των υποδομών, των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, κ.λπ., εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου και οι σχετικές προθεσμίες.
Στην παράγραφο 5 ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης του φακέλου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 2, με βάση τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο.
Στην παράγραφο 6 καθορίζεται ότι μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εξοπλισμού του άρθρου 16 ώστε το υδατοδρόμιο να είναι έτοιμο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, και ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 14 η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.
Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ζητήσει νέα επιθεώρηση, μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων τυχόν αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια ευρώ (500,00C), το οποίο προβλέπεται να τροποποιείται με έκδοση κοινής απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Στην παράγραφο 7 αναφέρονται τα όσα ελέγχονται ιδίως κατά την ως άνω επιθεώρηση.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι, μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσματος της επιτροπής κι εφόσον το υδατοδρόμιο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, το T.E.M. εισηγείται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών τη σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 για έκδοση άδειας υδατοδρομίου.
Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι αρμόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις προθεσμίες των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του παρόντος, ελέγχονται πειθαρχικά και ότι η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών δύο (2) μηνών.

Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας - τροποποίηση στοιχείων αδειών


Καθορίζεται η αόριστη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης, η οποία ανακαλείται αν για δύο (2) συναπτά έτη δεν παρουσιάζεται πτητικό έργο, και της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, η οποία δεν μπορεί να ορίζεται μικρότερη των πέντε (5) ετών και καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το ν.4412/2016, η οποία υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση χώρου. Τέλος αναφέρονται θέματα που αφορούν τη δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων των αδειών.

Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδρομίων - επιθεωρήσεις υδατοδρομίων


Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Υδατοδρομίων, καθώς και οι συμμετέχοντες σε αυτήν, ενώ η συγκρότησή της προβλέπεται να γίνεται με έκδοση απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται το έργο της επιτροπής και η συμμετοχή σε περίπτωση επανεπιθεώρησης.
Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζεται επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία, τη συγκρότηση, τη θητεία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, την αναπλήρωση των μελών της, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων.
Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για όλες τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις πριν την αδειοδότηση και για όλες τις προβλεπόμενες τακτικές επιθεωρήσεις καθώς και για τις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος αδείας υδατοδρομίου αιτείται αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου του άρθρου 8 του παρόντος ή και του εξοπλισμού του άρθρου 16 του παρόντος, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις και ότι το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ημερομηνίες των τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιμότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ενημερώνει το φορέα λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν για τη μετάβαση της επιτροπής ενώ κάθε έκτακτη επιθεώρηση γίνεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του φορέα λειτουργίας.
Στην παράγραφο 8 διευκρινίζεται ότι πέραν των επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες της Α.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
Στην παράγραφο 9 ορίζεται η υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου να παρέχει κάθε πληροφορία παρέχοντας ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές για τη διενέργεια της επιθεώρησης., και σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων, με απόφαση του Τ.Ε.Μ. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας - Παραχώρηση λειτουργίας


Στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται η δυνατότητα και ο τρόπος μεταβίβασης ή παραχώρησης αδειών. Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις. Επίσης δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης της λειτουργίας του υδατοδρομίου από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας σε άλλο φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ αναφέρεται η απαίτηση για υποβολή της σύμβασης παραχώρησης.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€), και το οποίο δύναται να τροποποιείται με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου


Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και οι ειδικότερες απαιτήσεις εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα σήμα οπτικής αναγνώρισης, φανός ειδοποίησης, ανεμούριο, κινητά μέσα πυρόσβεσης κ.λπ.. Σκοπός είναι η μέγιστη ασφαλής λειτουργία του υδατοδρομίου παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ενισχύεται η ασφάλεια από έκνομες ενέργειες με την απαίτηση χρήσης μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικού μηχανήματος για τον έλεγχο επιβατών και αποσκευών.
Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος, να ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών, να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, να εποπτεύει με κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα (κάμερες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη, να τηρεί και να παρέχει λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, να διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, να ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν, να αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες, να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, να μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, να παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και να διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να χρησιμοποιεί με καθορισμένο τρόπο τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
Επίσης, στο άρθρο αυτό προβλέπεται δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης, με το οποίο είναι συνδεδεμένα τα ηλεκτρονικά μέσα σε πραγματικό χρόνο. Το Κέντρο Παρακολούθησης θα δημιουργηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Στην απόφαση αυτή θα ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα πρόσβασης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ΥΠΑ ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, αλλά και άλλες λεπτομέρειες για την λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης.

Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων


Καθορίζονται οι όροι με τους επιτρέπεται η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια και η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η πτήση.

Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες


Ορίζεται ότι η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων και ότι οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης.

Άρθρο 19
Απαγορεύσεις - περιορισμοί


Καθορίζεται ότι στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύονται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίμνη η ναυσιπλοΐα, η αγκυροβόληση πλοίων, η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων, η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα, η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική αρχή, καθώς και η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 20
Ασφάλιση


Στην παράγραφο 1 καθορίζεται η υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου για ασφάλιση κινδύνων από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του Ε.Κ.Α.Π.Α.
Στην παράγραφο 2 καθορίζεται η υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου για ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων αστικής ευθύνης καθώς επίσης και αναγραφή των επιμέρους και συνολικών ασφαλιστικών ποσών στη βεβαίωση ασφάλισης του υδατοδρομίου.
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α' 94), όπως ισχύει.

Άρθρο 21
Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων


Δίνεται η δυνατότητα στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου να καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών, με προϋπόθεση κοινοποίησης τους στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υ.Π.Α. και στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου


Στην παράγραφο 1 καθορίζεται το τέλος αναχωρούντων επιβατών ίσο με το 5% του καθαρού ναύλου. Τα σχετικά δε θέματα ρυθμίζονται με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης και καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους, καθώς και η διάθεση των εσόδων αυτών.

Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου


Εισάγεται η απαίτηση για εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού των υδατοδρομίων ενώ ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η ΥΠΑ, που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων, την παροχή των πιστοποιήσεων καθώς και για τη δημιουργία της αντίστοιχης εκπαιδευτικής ύλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 24
Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα


Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία θα καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίμων στα υδατοδρόμια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους κανόνες πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών, όσο και τον κανονισμό λιμένων.
Στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι για ο ανεφοδιασμός των υδροπλάνων με καύσιμα γίνεται είτε (α) από μόνιμες εγκαταστάσεις, είτε (β) από κινητά μέσα αποθήκευσης, ή με ευθύνη του χειριστή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Στην παράγραφο 3, ορίζεται ειδικότερα ότι η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, καθορίζεται από την ενωσιακή, εθνική τελωνειακή και περί Φ.Π.Α. νομοθεσία και το αντίστοιχο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου


Στην παράγραφο 1 καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δύναται να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων με απόφαση του λιμενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή του Διοικητή της ΥΠΑ, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση, ή του Τ.Ε.Μ. κατόπιν εισήγησης της επιτροπής υδατοδρομίων. Επίσης, ορίζεται ότι εφόσον, εντός τριμήνου από την έναρξη απαγόρευσης πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε την απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή ή με έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και παράλληλα με την απαγόρευση πτήσεων, η άδεια ανακαλείται άμεσα με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή ή με έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας το επιθυμεί.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α., καθώς και οι εμπλεκόμενες αστυνομικές, λιμενικές, πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου αναστέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας του.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι δημόσιοι φορείς κάτοχοι άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορούν να αιτηθούν ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μόνο εφόσον έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 26
Κυρώσεις


Καθορίζονται οι κυρώσεις για την παράβαση των όρων και περιορισμών λειτουργίας υδατοδρομίων και των κανονισμών ασφαλείας.

Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία


Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού, αποτυπώνεται στους σχετικούς Ναυτικούς Χάρτες και σημαίνεται με τα κατάλληλα μέσα. Προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, με την οποία θα καθορισθούν οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και κίνησης των υδροπλάνων σε υδάτινα πεδία που βρίσκονται εκτός των αδειοδοτημένων υδατοδρομίων και οι περιορισμοί όσον αφορά στα αεροσκάφη για τον τόπο προέλευσης και προορισμού. Η διάταξη αυτή προτείνεται προκειμένου να διευκολύνει την επισκεψιμότητα περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και την εξυπηρέτηση επειγουσών περιπτώσεων (π.χ. αεροδιακομιδή ασθενών), καθώς επίσης και να τονώσει τη γενική αεροπορία στην ελληνική επικράτεια. Η πρόθεση αυτή επ' ουδενί παραβλέπει την ανάγκη θέσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων για τη λειτουργία των υδάτινων πεδίων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, και να τηρούνται οι όροι ασφάλειας των πτήσεων, των λοιπών χρηστών της περιοχής του υδάτινου πεδίου ή πλησίον αυτού, και σε κάθε περίπτωση των επιβατών.
Στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 καθορίζονται πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί όσον αφορά στις ευθύνες και τα καθήκοντα του κυβερνήτη, στις προστατευόμενες περιοχές, στο μέγιστο αριθμό από/προσθαλασσώσεων, στις επικοινωνίες αεροσκάφους - λιμενικών αρχών και στην απόδοση ευθυνών (υπαιτιότητα) σε περίπτωση συμβάντων και ζημιών.

Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου


Καθορίζεται η δυνατότητα προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας υδατοδρομίου και υδάτινου πεδίου λόγω ιδιαιτέρων και απρόβλεπτων συνθηκών (όπως καιρικών).

Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς


Δίδεται η δυνατότητα σε περιοχές όπου δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον ενδιαφερόμενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία υδατοδρομίου, το Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, να ιδρύει και λειτουργεί υδατοδρόμια ή για το σκοπό αυτό να συστήνει νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία την πλειοψηφία των μετοχών θα κατέχει το Δημόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)


Στην παράγραφο 1 δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), στο οποίο τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία δύναται να προσδιορίζονται, πέραν των περιγραφόμενων στην παρούσα παράγραφο, επιπλέον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η καταχώρηση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12 του παρόντος και ότι η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης υποβληθέντων αιτήσεων για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου.
Στην παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης του Η.Σ.Π.Α.Υ. με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα. Επίσης, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και των κατά περίπτωση, καθ' ύλην, αρμοδίων Υπουργών, με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, υλοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ., καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της αναφερόμενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καθορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις


Αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξεις


Αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Μέρος Β'
Θέματα αστικών οδικών μεταφορών


Σκοπός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν μέρος είναι: α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών εντός περιοχών που έχουν νόμιμα χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών, γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων αστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών αστικών επιβατικών μεταφορών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1) Εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου των αστικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Την δεκαετία του 1960 θεσπίστηκαν οι κανονισμοί 1191/692 και 1107/703, οι οποίοι δίνουν στους παρόχους δημόσιας συγκοινωνίας τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας (Public Service Obligations - PSO) ή το δικαίωμα να αποζημιωθούν για ζημιογόνες δημόσιες επιβατικές μεταφορές.
Στη δεκαετία του 1990, υιοθετήθηκε στη σχετική νομοθεσία η έννοια των συμβάσεων παροχής μεταφορικών υπηρεσιών ως μέσο για την εξασφάλιση επαρκών δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να εξαιρεθούν από αυτές τις συμβάσεις οι αστικές, προαστιακές ή/και υπεραστικές επιβατικές μεταφορές. Κατά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και νομικά κενά που οδηγούσαν σε παρερμηνείες και αβεβαιότητες αναφορικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Υπό τις συνθήκες αυτές, και μετά από μακρά διαδικασία συνεχών προτάσεων, διαβουλεύσεων και τροποποιήσεων που ξεκίνησαν από το 2000, καταρτίστηκε ο Κανονισμός 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Ο Κανονισμός περιέχει και μεταβατικές διατάξεις έως την πλήρη ισχύ του νέου συστήματος ανάθεσης μεταφορικού έργου σε παρόχους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος Κανονισμός παρουσιάζει σημαντική πολυπλοκότητα, δύναται να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό εφαρμόζεται διαφορετικά σε κάθε κράτος - μέλος της EE.

2) Ο κανονισμός 1370/2007
Πέραν των δύο μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι συγκοινωνίες ρυθμίζονται από ειδική αυτοτελή νομοθεσία, άλλες 34 πόλεις διαθέτουν αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα.
Στις 32 από αυτές, οι φορείς εκτέλεσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου είναι τα Αστικά ΚΤΕΛ. Στην Ρόδο και την Κω η αστική συγκοινωνία είναι δημοτική.
Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν λειτουργεί κάποιος αποκλειστικός φορέας για την παροχή του αστικού συγκοινωνιακού έργου, οι διάφορες αναγκαίες μετακινήσεις των πολιτών εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.
Τα Αστικά ΚΤΕΛ είναι επιχειρήσεις - φορείς με αντικείμενο την παροχή συγκοινωνιακού έργου, με τη χρήση αστικών λεωφορείων, για την εξυπηρέτηση των αστικών και περιαστικών περιοχών των πόλεων.
Λειτουργούν υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, που προβλέπεται στον Ν.2963/2001. Συνολικά στα Αστικά ΚΤΕΛ απασχολούνται περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι. Με στόλο πάνω από 900 οχήματα, μεταφέρουν ετησίως κοντά στους 100.000.000 επιβάτες, διανύοντας πάνω από 40.000.000 χιλιόμετρα τακτικών δρομολογίων.
Η επικείμενη εφαρμογή του κανονισμού 1370/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει την αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου στην κατεύθυνση της εφαρμογής του κανονισμού και της προστασίας επιχειρήσεων και εργαζομένων ειδικά στην πρώτη περίοδο εφαρμογής.
Το Μέρος Β' περιλαμβάνει τα ακόλουθα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις (άρθρα 33 έως 42)
Κεφάλαιο Β: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών (άρθρα 43 έως 46)
Κεφάλαιο Γ: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό (άρθρα 47 και 48)
Κεφάλαιο Δ: Μεταβατικές διατάξεις (όρθρο 49) ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις

Άρθρο 33
Πεδίο εφαρμογής


Με την παράγραφο 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων.
Επίσης στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο δεν έχουν εφαρμογή: α) στις υπεραστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών, β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό, γ) στις κατ' επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραμμών, δ) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 , εκτός από τις νήσους, ε) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 34
Ορισμοί


Με το άρθρο 2 δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί για τις «Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών», το «Δίκτυο δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών» και την «Αστική γραμμή».

Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών


Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχουν τη νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή μεταφορά των επιβατών σε ολόκληρο το δίκτυο των δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας η λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις διακοπής ή σε περιπτώσεις όπου διαφαίνεται κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών αστικής οδικής συγκοινωνίας. Στις δύο παραγράφους του άρθρου παρέχεται ένα σχετικά ευρύ πεδίο ρυθμιστικής παρέμβασης που Υπουργού, για την διασφάλιση της συνεχούς παροχής των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών και τη λήψη εκτατών μέτρων, τα οποία εξειδικεύονται σε επόμενες παραγράφους.

Άρθρο 36
Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών


Οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών, είναι οι μεταφορές επιβατών που πραγματοποιούνται με κατάλληλα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός αστικών περιοχών ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών συγκαταλέγονται στις Υπηρεσίες Γ ενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) και ως εκ τούτου πρέπει να προσφέρονται απρόσκοπτα στο κοινό και χωρίς διακρίσεις. Στο συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου νόμου, ορίζονται οι κανονισμοί, νόμοι και κανονιστικές πράξεις που διέπουν τη λειτουργία και την οργάνωση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών.

Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών


Το δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών αφορά στο σύνολο των προκαθορισμένων αστικών γραμμών εντός των αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
Στο συγκεκριμένο άρθρο καθορίζονται θέματα σχετικά με το δίκτυο των αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.
Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 διασφαλίζεται ότι το δίκτυο πρέπει να είναι ικανό να εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ορθή οργάνωση και τον προγραμματισμό των δρομολογίων αλλά και την σαφή και εύλογη τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Καθότι σήμερα εκτελούνται δημόσιες αστικές μεταφορές επιβατών σε αστικές περιοχές και υφιστάμενες αστικές γραμμές, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου προβλέπεται η διατήρηση του χαρακτηρισμού τους μέχρι να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.
Στην παράγραφο 4, προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλογου κομίστρου

Άρθρο 38
Αρμόδιες αρχές


Η σαφής ανάθεση και διάκριση των αρμοδιοτήτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. Για τον λόγο αυτό, στο άρθρο, ορίζονται οι αρμόδιες αρχές που θα χειρίζονται τα θέματα επί των δημόσιων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα οι αρχές αυτές αποτελούνται από:
• το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια
• τους Δήμους, με αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο,
• και τους φορείς δημόσιας υπηρεσίας που αποτελούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τα οποία διενεργούν αστικές οδικές μεταφορές

Άρθρο 39
Εκτέλεση των δημοσίων αστικών επιβατικών μεταφορών


Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου έχουν ως βασικό στόχο τη διασφάλιση του ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.
Για τον σκοπό αυτό, στην παράγραφο 1 του άρθρου προβλέπεται η εκτέλεση των δημοσίων αστικών επιβατικών μεταφορών να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ' επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών. Να χρησιμοποιούνται λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, τα οποία να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και να έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές.
Επιπλέον, στην παράγραφο 2 προβλέπονται τα ειδικά προσόντα, που πρέπει να διαθέτει κάθε φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται με σύμβαση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών, τα οποία αφορούν κυρίως στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που πρέπει να διαθέτουν όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου.

Άρθρο 40
Όροι Χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων


Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει τους γενικούς κανόνες που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση δημοσίων αστικών μεταφορών επιβατών. Με στόχο την βέλτιστη προσαρμογή των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα, καθώς και οι ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε αστική περιοχή. Επιπλέον εκτιμάται το κόστος των ελαχίστων προσφερόμενων δημοσίων αστικών μεταφορών επιβατών αλλά και η ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο αστικών μεταφορών έναντι εύλογου κομίστρου.
Για την διασφάλιση της συνεχούς προσφοράς των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών, χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση. Η ανάθεση παροχής δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση, γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού ή και κατ' εξαίρεση με απευθείας ανάθεση.

Άρθρο 41
Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών


Στο άρθρο ορίζεται ότι για τις αστικές γραμμές δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών υφίσταται υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επίσης, η αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών ανήκει Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των Δήμων και όλα τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, τις υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, τις κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και την επιβατική κίνηση, καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.
Με στόχο την ολοκληρωμένη οργάνωση των αστικών γραμμών δημοσίων μεταφορών επιβατών ορίζονται, με αρμοδιότητα του Υπουργού τα κριτήρια, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών, των αφετηριών, των δρομολογίων, των ενδιάμεσων στάσεων και των τερμάτων.

Άρθρο 42
Δικαιώματα των επιβατών


Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 181/2011 (L 55) της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των επιβατών των αστικών οδικών μεταφορών, ενώ ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής τους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κεφάλαιο 2
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών

Άρθρο 43
Αναθέτουσα Αρχή


Βασική επιλογή του προτεινομένου σχεδίου νόμου είναι ότι οι διαγωνισμοί για την ανάθεση αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση, καθώς και η σύναψη συμβάσεων με τους παραχωρησιούχους πραγματοποιούνται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 44
Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς


Στο άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να προβαίνει στην δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής δημοσιότητας. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών υποχρεούται στη δημοσιοποίηση των ίδιων πληροφοριών και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή δημοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισμών


Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δίδονται οι βασικές κατευθύνσεις για τις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Βασική επιλογή του προτεινομένου σχεδίου νόμου είναι η δυνατότητα προκήρυξης διαγωνισμών ανά γεωγραφικές περιοχές, που περιλαμβάνουν αστικές περιοχές περισσοτέρων Δήμων, όμορων ή μη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό το μεταφορικό έργο θα παραμένει σε μέγεθος τέτοιο, που να επιτρέπει την διεκδίκησή του και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του παραχωρησιούχου, διευκολύνοντας τον ανταγωνισμό χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής και όλες οι καθορισμένες αστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο των χαρακτηρισμένων δημοσίων αστικών γραμμών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας παραχωρησιούχος.

Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης


Βασικός στόχος των διατάξεων του άρθρου είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης. Μέσα από ένα ορθό σύστημα παρακολούθησης, μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της ποιότητας και η μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, στο παρόν σχέδιο νόμου, διευκρινίζεται ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου μέρους και αποτυπώνονται τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν παρακολούθηση.
Αρχικά, στην παράγραφο 1 του άρθρου, προβλέπεται η συγκρότηση και εξειδικεύεται η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Για κάθε σύμβαση παραχώρησης συγκροτείται και μια επιτροπή παρακολούθησης, μέσα από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης του Παραχωρησιούχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφορές στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου.

Κεφάλαιο 3
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό

Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο


Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης του έργου των δημοσίων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού όταν συντρέχει περίπτωση διακοπής των προσφερόμενων υπηρεσιών ή επικείμενος κίνδυνος διακοπής τους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί είτε να αναθέσει σε τρίτο το έργο που διεκόπη, είτε να συμφωνήσει με τον μέχρι τότε Ανάδοχο στην παράταση της διάρκειας της σύβασης, πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από δύο (2) χρόνια. Το διάστημα αυτό θεωρείται επαρκές για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου Αναδόχου. Στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η δυνατότητα, σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή του Υπουργού Υποδομών, να επιβάλει, το πολύ μέχρι δυο (2) έτη, την παροχή δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους αυτών που ισχύουν για τους παραχωρησιούχους ή αναδόχους παρόμοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου


Η ποιότητα και το πλήθος των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, έχει καθοριστικό ρόλο για τον σχεδιασμό του δικτύου. Με τις διατάξεις του άρθρου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό των αστικών γραμμών, καθώς και ο ορισμός των υπόχρεων φορέων και των κυρώσεων μη συμμόρφωσης.

Κεφάλαιο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές


Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών οφείλει να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη, ενώ είναι κρίσιμο να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης -ανά περιοχή- του μεταφορικού έργου κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων του Κανονισμού και του παρόντος σχεδίου νόμου.

Μέρος Γ'
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 50


Με τις παραγράφους 1 και 2 διορθώνονται λάθος παραπομπές στον ν. 4530/2018 (Α' 59).

Άρθρο 51
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων


Με τον ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) συστάθηκε η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, ως Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφεξής, χάριν συντομίας, η Αρχή), η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων κατά τον ορισμό του Κανονισμό 95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1993 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες» (L 14/1993). Η Αρχή αντικατέστησε την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων που είχε συσταθεί με τον ν. 3534/2007 ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, στην άσκηση του συνόλου των θεσμικών της αρμοδιοτήτων. Από την πρακτική εφαρμογή του νέου υφιστάμενου νομικού πλαισίου για περίπου τρία έτη, αναδείχθηκαν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και αδιάκοπτη λειτουργία της Αρχής, ως Εθνικού Συντονιστή Πτήσεων και να αποσαφηνίσουν τον τρόπο επιβολής και είσπραξης των ανταποδοτικών της τελών προς όλη την εθνική και διεθνή αεροπορική κοινότητα.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/14 διευκολύνεται η Αρχή ως προς την δυνατότητα εγκατάστασης της έδρας της σε οποιαδήποτε περιοχή εντός Αττικής και όχι μόνο εντός των Σπάτων, όπως ισχύει σήμερα.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προς αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4233/14 επιδιώκεται η διασφάλιση αφενός της αποτελεσματικής λειτουργίας της Αρχής και αφετέρου της αδιάλειπτης άσκησης του επιχειρησιακού της έργου, ως Εθνικού Συντονιστή Πτήσεων. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πρόβλεψη αύξησης της θητείας των μελών της Αρχής από τρία σε πέντε έτη, επιδιώκει να ενισχύσει την δυνατότητα της Αρχής να σχεδιάσει, αναβαθμίσει και υλοποιήσει αποτελεσματικό το επιχειρησιακό της έργο κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Ομοίως, αποσκοπεί η προτεινόμενη ρύθμιση για την αδιάλειπτη λειτουργία της Αρχής σε περίπτωση παραίτησης μελών της, πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της, με πρόσθετη πρόβλεψη αναπλήρωσης του Προέδρου από εκτελεστικό Αντιπρόεδρο στην Αρχή. Σχετική μνεία γίνεται και στις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4233/14.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής με τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4233/14, αποσαφηνίζεται η χρέωση των ανταποδοτικών τελών ανά προγραμματισμένη απογείωση και προγραμματισμένη προσγείωση αντί πτήσης, όπως ήδη αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. Επισημαίνεται ότι δεν επήλθε καμία απολύτως αύξηση στο ύψος των ανταποδοτικών τελών της Αρχής, και ήδη για τα τελευταία περίπου τρία χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας και επισκεψιμότητας των αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα με συνακόλουθο αντίκρισμα στον τουρισμό και την Ελληνική οικονομία. Επίσης, στο εν λόγω άρθρο προστίθεται πρόβλεψη για την είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή τους από τους χρήστες των υπηρεσιών της Αρχής, περίπτωση που έως σήμερα δεν είχε ρυθμιστεί.
Στο άρθρο 7 του ν. 4233/14 επιδιώκεται η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής προς επίλυση του διαχρονικού προβλήματος που υφίσταται, λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού από ιδρύσεώς της ως Αρχή Συντονισμού Πτήσεων το 2007 έως και σήμερα ως Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζεται η δυνατότητα απασχόλησης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού λόγω της ιδιαιτερότητας του εξειδικευμένου επιχειρησιακού έργου και λειτουργίας της. Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης συνδέεται επίσης με τις περιόδους αιχμής στους ελληνικούς αερολιμένες, τον αριθμό των πτήσεων ανά περίοδο και χρονική συγκυρία, του αρχικού συντονισμού, της έκδοσης ιστορικών στοιχείων και συμμετοχής της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα για τον προγραμματισμό και συντονισμό των πτήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/93/ΕΟΚ, όπως ισχύει, του ωραρίου λειτουργίας της, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Στο άρθρο 8 του ν. 4233/14 προστίθενται πιο αναλυτικά τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης της Αρχής που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, προκειμένου η ίδια η Αρχή να δύναται με μεγαλύτερη ευελιξία να επιλύσει όσα ζητήματα προκύπτουν και δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο άρθρο 9 του ν. 4233/14 απαλείφεται η δυνατότητα των μελών της Αρχής να συνδέονται με την Αρχή με σχέση μερικής απασχόλησης, καθότι δεν συνάδει με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Αντιθέτως, ορίζεται ρητά η απασχόληση εκτελεστικού Αντιπροέδρου, ως πρόσθετη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Αρχής ως Εθνικού Συντονιστή Πτήσεων και ρυθμίζεται το καθεστώς απασχόλησης του Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Τέλος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο άρθρο 10 αποσκοπούν στην ανάδειξη της αυτοτέλειας της Αρχής και στο καθοριστικό, για την εύρυθμη λειτουργίας μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ζήτημα της διαδικασίας στελέχωσής της και της διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Άρθρο 52

Αναφέρεται ότι προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του νόμου τα Παραρτήμτα I, II και III

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος


Αναφέρεται η έναρξη ισχύος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATER AERODROME MANUAL)
Παρέχεται υπόδειγμα σύνταξης του Εγχειριδίου Υδατοδρομίου και τα περιεχόμενά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (SECURITY PROGRAM)
Παρέχεται υπόδειγμα σύνταξης του Προγράμματος Ασφάλειας Υδατοδρομίου και τα περιεχόμενά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (EMERGENCY PLAN )
Παρέχεται υπόδειγμα σύνταξης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων και τα περιεχόμενά του.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»


Μέρος Α'
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για την εφαρμογή του Μέρους Α' (άρθρα 1 - 32) ισχύουν οι εξής ορισμοί:
1. α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μόνο για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών και την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού του υδατοδρομίου
β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου.
2. «Αερομεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αερομεταφορέα.
3. «Αεροπορική ημέρα»: το χρονικό διάστημα που ορίζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και τριάντα (30) λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.
4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.
5. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος με ίδιες δυνάμεις.
6. "Δημόσιος φορέας" : το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, οι ΟΤΑ Α' ή Β'
βαθμού, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού καθώς και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία.
7. «Δ.Κ.Α.Σ»: οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Δ.Σ. του Λονδίνου του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 93/1974 (Α'293), όπως ισχύουν.
8. «Εγχειρίδια υδατοδρομίου»: τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:
α) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual),
β) το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program),
γ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).
9. «Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), που έχει εκδοθεί με την με Αριθ. Δ15/Α/18070/1501 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β' 1485/17.6.2011), οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή προτύπων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
10. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.
11. «Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος.
12. «Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και παραμονή του αεροσκάφους μεταξύ των πτήσεων.
13. «Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου»: η περιοχή του υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόμηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.
14. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκάφους.
15. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημόσιων μεταφορών ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
16. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
17. «Σύμβαση παραχώρησης»: η σύμβαση με την οποία ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας παραχωρεί σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο την λειτουργία του υδατοδρομίου.
18. «Σύμβαση υδατοδρομίου»: η σύμβαση μεταξύ κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και κατόχου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 8.
19. «Σύστημα W.G.S.-84»: το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.
20. «Τύποι υδατοδρομίων»: τα υδατοδρόμια μπορεί να εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού ή και εξωτερικού και διακρίνονται σε υδατοδρόμια εσωτερικού ή υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες).
21. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων. Τα υδάτινα πεδία δεν μπορεί να αποτελούν πύλη εισόδου-εξόδου προς και από τη χώρα.
22. «Υδατοδρόμιο»: το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την κίνηση αεροσκαφών επί της επιφάνειας αυτής, και περιλαμβάνει τις αναγκαίες χερσαίες επιφάνειες, υποδομές,
κτιριακές και λιμενικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
23. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001 (Α' 285).
24. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατοδρομίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή και λειτουργίας υδατοδρομίου.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι διατάξεις του Μέρους Α' (άρθρα 1 - 32) εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια στα οποία πραγματοποιούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων


1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού της περίπτ. ιβ' του άρθρου 16.
Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
Για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου, ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής:
α) κτιριακή ή άλλη υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας ελέγχου επιβατών και αποσκευών, β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη, γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα ανάλογα με τον αριθμό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στο χώρο αναμονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού.
Στα υδατοδρόμια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου υπάρχει διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε λίμνη.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε λίμνη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατοδρομίου ως υδατοδρομίου εσωτερικού ή εξωτερικού / πύλη.

Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις


1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε ΟΤΑ την απόφαση χορήγησης της συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της τοπικής λιμενικής αρχής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν.2971/2001 (Α' 285) ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/ 1936 (Α' 546)
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 31/2018 (Α' 61), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών», λόγω αντικατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α' 18), με το π.δ. 31/2018 (Α' 61).
δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί ένα υδατοδρόμιο να οριστεί ως σημείο εισόδου- εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

5. Για τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν. Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την έγκριση του προγράμματος ασφαλείας του υδατοδρομίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο Μέρος Α' εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α' 205) και του Κεφαλαίου Α'του ν. 4014/2011 (Α'209).

7. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Επιπλέον, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου φέρει την ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μέσα στα όρια του υδατοδρομίου.

8. Για τα υδατοδρόμια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω διεθνούς αερολιμένα ή αερολιμένα ή λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο (πύλη) εισόδου-εξόδου για τη Χώρα.

9. Στη σύμβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

10. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.

11. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων


Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α'204). Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου


1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν τη κατοικία τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως της η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α' 231).
Σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αίτηση ορίζεται αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη Χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου, αυτός αντικαθίσταται μέσα σε δύο (2) μήνες.

3. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ανώνυμη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές πρέπει:
α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της Χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
γ) να μην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,
δ) να μην κρατείται προσωρινά ή να μην έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περιπτ. β' ή να μην έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περιπτ. β'. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,
στ) να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
ζ) να μην έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτ. β',
η) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών. Αν την άδεια λειτουργίας ζητά Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., στη σχετική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών, που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδιά τους.

4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτ. ε', ζ' και η' της παρ. 3, , ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτ. β' της παρ. 3,
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,
β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση),
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων


1. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

2. Το Τ.Ε.Μ. είναι αρμόδιο ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 και 13 ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου,
β) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης,
γ) τη διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των Εγχειριδίων Υδατοδρομίου, στα συναρμόδια Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12,
δ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών και συναρμόδιων Υπουργείων,
ε) την εισήγηση υπογραφής απόφασης για τη χορήγηση άδειας στον αιτούντα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12,
στ) τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδρομίων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14,
ζ) την ενημέρωση του ενδιαφερομένου σε τακτά χρονικά διαστήματα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες και τους λόγους καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής άδειας.

Άρθρο 8
Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου


1. Ο τεχνικός φάκελος, ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας) που ζητεί ο ενδιαφερόμενος, περιέχει, αντίστοιχα, τα κατά τα άρθρα 9 και 11 δικαιολογητικά. Ο τεχνικός φάκελος κατατίθεται στο σύνολο του σε ηλεκτρονική μορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κατατίθεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει τα εξής:
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδρομίου,
γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήματος αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, συνιστάται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ειδικός λογαριασμός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον οποίο περιέρχονται τα ποσά των παραβόλων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία διαχείρισης των εσόδων του ειδικού λογαριασμού και μπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος του ανωτέρω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής,
δ) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται,
ε) ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντίτυπα. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα για υδατοδρόμιο επί λίμνης,
στ) χάρτες σε πέντε (5) αντίτυπα,της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84.
ζ) οριζοντιογραφία σε έξι (6) αντίτυπα του χώρου του υδατοδρομίου κατάλληλης κλίμακας, τουλάχιστον 1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υποδομές και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Επίσης επί του σχεδίου απεικονίζεται το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδο τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους και κατά την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
η) κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επιπλέον, επί του σχεδίου θα προβάλλονται ο εξοπλισμός ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών ή φορτίου με σχετική περιγραφή του. Υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η νομιμότητα των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και η οποία συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων. Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά, μετά από σχετική διαβίβαση αιτήματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων στην αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε ή είναι όμορο με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση, όπως έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του συμβουλίου αρχιτεκτονικής, υποβάλλεται, επιπλέον, και η σχετική έγκριση,
θ) απόφαση του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 ή του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, εφόσον απαιτείται παραχώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης ή του πυθμένα λίμνης για την ανάπτυξη υδατοδρομίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ιδίου νόμου σε περίπτωση αίτησης στην οποία δηλώνεται η πρόθεση υποβολής αίτησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για ένα (1) έτος και παρατείνεται επ' αόριστον σε περίπτωση λήψης της άδειας ίδρυσης, ενώ ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης. Σε περίπτωση λιμνών όπου υπάρχει φορέας διαχείρισης αυτής, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται ως ανωτέρω από το φορέα διαχείρισης της λίμνης.
ι) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο (2) αντίτυπα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται: αα) οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση καθορισμού, το οποίο και θα αναγράφεται επ' αυτού, ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα., ια) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου προς τον αιτούντα, με λεπτομερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του υδατοδρομίου,
ιβ) επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των προβλέψεων χρήσης σε ετήσια βάση, του προσδιορισμού του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και της εκτίμησης των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου,
ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, Εάν το υδατοδρόμιο είναι κατηγορίας Β και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), ακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση των ΠΠΔ ,
ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα I,
ιε) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα II,
ιστ) «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης» (Emergency Plan), το οποίο περιέχει τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα III, ιζ) βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 20, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα μετά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής υδατοδρομίων του άρθρου 14 και πριν από τη εισήγηση του Τ.Ε.Μ. για την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου,
ιη) σχέδιο σύμβασης υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου.

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου, ενώ προεγκρίνεται από το Τ.Ε.Μ. όταν πρόκειται για άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου.
Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α. μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων Εγχειριδίων Υδατοδρομίου, σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. Τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται με όμοια πράξη των ανωτέρω αρμόδιων αρχών: α) λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια,
β) ύστερα από αίτημα του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του. γ) λόγω μεταβολής των στοιχείων τους.

Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου


1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά των περιπτ. γ', δ', ε', στ, ζ', η' θ', Γ, ια', ιγ' και ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 8.

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτ. ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 8 περιγράφονται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου σύμφωνα με το Παράρτημα I. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Τ.Ε.Μ. με στόχο την επιτάχυνση της οριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

Άρθρο 10
Παράβολο


Το ύψος του παραβόλου της περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου


1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά των περιπτ. α', β', γ', ιβ', ιδ', ιε', ιστ', ιζ' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 8 καθώς και την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ.

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation Manual) της περίπτ. ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 8 περιγράφονται αναλυτικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με το Παράρτημα I. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Διοικητή της Υ.Π.Α..

3. Στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της περίπτ. ιε' της παρ. 1 του άρθρου 8 περιγράφονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α. Υπόδειγμα του προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II. Γ ια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Προγράμματος Ασφαλείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 8 περιέχει τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ανά περίπτωση και κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Παράρτημα III. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

5. Η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης της περίπτ. ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 8 υποβάλλεται από τον αιτούντα μετά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών


1. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου και με την προϋπόθεση ότι ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το οποίο αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και των υπηρεσιών, ελέγχει τις παρατηρήσεις και τις χρονικές αποκρίσεις, ενημερώνει τους αρμοδίους όλων των υπηρεσιών και διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αντίγραφο του φακέλου στις εξής δημόσιες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γ ενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας.
β) στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ασφάλειας και αστυνόμευσης, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το Πρόγραμμα Ασφαλείας και Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου που έχει υποβληθεί,
γ) στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan), αλλά και γενικότερα τη συμβατότητά τους με τη λειτουργία του λιμένα. Στην περίπτωση υδατοδρομίων σε λίμνες, στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης,
δ) στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), για να ορίσουν, με βάση τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του ICAO, Τόμος I, κατάλληλα προσαρμοσμένες για να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των υδροπλάνων στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα εγχειρίδια του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί, δηλαδή το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan),
ε) στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για να εξετάσουν:
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,
ββ) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου είναι η Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
γγ) το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδρομίου σε λίμνη.

2. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 μετά την εξέταση του φακέλου για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών:
α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
β) το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει έγγραφο στον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισμών από τις υπηρεσίες της παρ. 1. Ο ενδιαφερόμενος, για τη συνέχιση της διαδικασίας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και να επανυποβάλει στο Τ.Ε.Μ. τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου τροποποιημένα ή συμπληρωμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις και τους περιορισμούς. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία και με την ίδια χρονική προθεσμία της παρ. 1 μέχρι την αποστολή της τελικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου,

3. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αντίγραφο του φακέλου στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μόνο αν το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., για να ελέγξει τη συμβατότητα των προβλέψεων της σχετικής ΑΕΠΟ με το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου βάσει της θέσης, των υποδομών και των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.

4. α) Αν το υδατοδρόμιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αυτοτελώς για το υδατοδρόμιο και ανεξάρτητα από το λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β'2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, για να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και το Τ.Ε.Μ. οφείλει αντίστοιχα να ενημερώνει την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδομών και χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του τεχνικού φακέλου από τις υπηρεσίες της παρ. 1, προκειμένου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να εξετάζει τον εκάστοτε επικαιροποιημένο φάκελο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου.
Η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδομών και των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, προκειμένου οι συναρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 να εξετάζουν τον εκάστοτε επικαιροποιημένο φάκελο επισημαίνοντας με ακρίβεια, πληρότητα και εποπτικό τρόπο το σύνολο των αλλαγών σε σχέση με την αρχική αίτηση,
δ) Η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. συνιστά προϋπόθεση της αδειοδότησης και κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
ε) Σε περίπτωση που το έργο ανήκει στην Β κατηγορία και δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόμενες ΠΠΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις ΠΠΔ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

5. Με βάση τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των υπηρεσιών της παρ. 1, το Τ.Ε.Μ. μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το πέρας της προθεσμίας της παρ. 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο.

6. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ικανοποίηση των απαιτήσεων εξοπλισμού του άρθρου 16 ώστε το υδατοδρόμιο να είναι έτοιμο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, και ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 14, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
β) Αν διαπιστωθεί με την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόμιο πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. Εφόσον το υδατοδρόμιο έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του πορίσματος για την έκδοση απόφασης άδειας υδατοδρομίου της παρ. 1 του άρθρου 7. ββ) το υδατοδρόμιο δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει χωρίς καθυστέρηση αιτιολογημένη αρνητική διοικητική πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παραβόλου στο λογαριασμό του άρθρου 8 υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

7. Κατά την επιθεώρηση και ανάλογα με το είδος της άδειας υδατοδρομίου ελέγχεται ιδίως:
α) η τήρηση των Εγχειριδίων Υδατοδρομίου που προβλέπονται στο άρθρο 8, όπως αυτά αναφέρονται και έχουν προεγκριθεί ή εγκριθεί ανάλογα με την άδεια στο άρθρο 9 ή 11,
β) η υποδομή σε εγκαταστάσεις.
γ) η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου,
δ) η αρτιότητα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.

8. Μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσματος της επιτροπής για ίδρυση ή και λειτουργία του υδατοδρομίου και εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 7 για έκδοση άδειας.
Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 7 (άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου) επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόμιο. Ο φορέας λειτουργίας ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη πτήσεων.

9. Αρμόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι παραβιάζουν τις προθεσμίες των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8, ελέγχονται πειθαρχικά. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαίτιων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού ίσου με τις αποδοχές δύο (2) μηνών.

Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας - τροποποίηση στοιχείων αδειών


1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου είναι αόριστης διάρκειας.

2. Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, αν για δύο (2) συνεχόμενα έτη το υδατοδρόμιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο.

3. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (A' 147), η οποία υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση χώρου, λαμβάνει την άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Δεν μπορεί να ορίζεται διάρκεια μικρότερη των πέντε (5) ετών.

4. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο ενδιαφερόμενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ.

5. Για κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή για οποιαδήποτε τροποποίηση των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των εγχειριδίων υδατοδρομίου, απαιτείται αίτηση προς το Τ.Ε.Μ. και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη μεταβολή, την υλοποίηση ή την εφαρμογή τους.

6. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου κατόχου άδειας υδατοδρομίου απαιτείται έκδοση νέας άδειας με την προσκόμιση μόνο των μεταβαλλόμενων δικαιολογητικών.

7. Κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Τ.Ε.Μ. για την ανανέωση επιμέρους πιστοποιητικών και να αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να επικαιροποιείται ο τεχνικός φάκελος της άδειας κάθε υδατοδρομίου.

8. Ο φορέας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ενημερώνει προηγουμένως εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδρομίων - επιθεωρήσεις υδατοδρομίων


1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Επιτροπή Υδατοδρομίων, στην οποία μετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υ.Π.Α., ως πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Α.Π.Α. (ν. 4427/2016, Α' 188), με τον αναπληρωτή του
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του
δ) ένας (1) αξιωματικός της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ζ) ένας (1) αξιωματικός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών για ελέγχους της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 12 για τις επιθεωρήσεις υδατοδρομίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίμνες, και πέραν των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), με τον αναπληρωτή του.
Σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την αδειοδότηση υδατοδρομίου σε ζώνη ή περιοχή σημαντική για την ασφάλεια της Χώρας ή τη δημόσια ασφάλεια_στην Επιτροπή Υδατοδρομίων μπορεί να συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το Τ.Ε.Μ.
ε) Επιτρέπεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρμόδιας μονάδας εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας θα ιδρυθεί το υδατοδρόμιο ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κανονισμών Αεροναυτιλίας της Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπάλληλος του Τ.Ε.Μ..
Η επιτροπή Υδατοδρομίων συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. α) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των υδατοδρομίων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις.
β) Σε περίπτωση νέας επιθεώρησης κατά την περίπτ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 12, καθώς και οποιασδήποτε εκ νέου επιθεώρησης ύστερα από διεξαγωγή έκτακτης ή τακτικής επιθεώρησης κατά την οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας περιορισμένης κλίμακας, στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν μόνο τα μέλη αυτής που λόγω της ειδικότητάς τους θα διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων. Τα μέλη αυτά καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Επιτροπής στο πόρισμα της αρχικής επιθεώρησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζεται επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία, τη συγκρότηση, τη θητεία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, την αναπλήρωση των μελών της, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων.

4. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.

5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις πριν από την αδειοδότηση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται, καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατοδρομίου ζητεί αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου του άρθρου 8 ή και του εξοπλισμού του άρθρου 16, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων για διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειάς τους. Το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ημερομηνίες των τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιμότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών.

7. Σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ενημερώνει το φορέα λειτουργίας ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετάβαση της Επιτροπής. Εκτακτη επιθεώρηση γίνεται οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του φορέα λειτουργίας.

8. Εκτός από τις επιθεωρήσεις που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες της Α.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

9. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία παρέχοντας ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, με απόφαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας


1. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο δημόσιο φορέα. Για κάθε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Για τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε ΟΤΑ την απόφαση για τη μεταβίβασή της της συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτ. δ' ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Για κάθε μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Για μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
γ) Η μεταβίβαση της άδειας συντελείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας από τον ενδιαφερόμενο. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την τήρηση και μη τροποποίηση των υπολοίπων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που δεν περιέχονται στην αίτηση. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12, για τη διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
δ) Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αμεταβίβαστη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών και πριν από την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών αν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας είναι νομικό πρόσωπο, εκτός από τη μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής.

2. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης μπορεί να παραχωρήσει σε φορέα που δικαιούται να λάβει άδεια ίδρυσης τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς το φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, όπως θα προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης. Για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Αν οι υποδομές ανήκουν σε ΟΤΑ την παραπάνω απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών. Για παραχώρηση σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου απαιτείται η υποβολή αίτησης του κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή του κατόχου της άδειας λειτουργίας για παραχώρηση σε νέο φορέα λειτουργίας και κατάθεση της σύμβασης παραχώρησης και των απαιτούμενων τροποποιημένων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου από το νέο φορέα λειτουργίας. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 για τη διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο στο λογαριασμό του άρθρου 8 υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου


Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να:
α) εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
β) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,
γ) εφαρμόζει τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου που έχουν εγκριθεί από την ΑΠΑ, να τα ενημερώνει και να τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών,
δ) εποπτεύει με κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα (κάμερες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Τα ηλεκτρονικά μέσα είναι συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το Κέντρο Παρακολούθησης, το οποίο δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα πρόσβασης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ΥΠΑ ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης. Ειδικά, το υδατοδρόμιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση αντικειμένων, εμποδίων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, λεμβών, σκαφών, πλοίων και κολυμβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών,
ε) τηρεί και παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους,
στ) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, αν διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και την αρμόδια λιμενική αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενημερώνονται η Υ.Π.Α., η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρμόδια λιμενική αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
ζ) ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια λιμενική αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν, η) αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (Α.Ι.Ρ. -GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας
θ) συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή ΠΠΔ
ι) μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους,
ια) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού,
ιβ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως εξής: αα) σήμα οπτικής αναγνώρισης: το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμισι (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος, ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας: τήλε - ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και της λιμενικής αρχής ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεμούριο ή σημείο «Τ»: ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της λιμενικής αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ»,
δδ) σημεία πρόσδεσης: αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας αποβίβασης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή,
εε) σωσίβια άμεσης χρήσης: παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, με σχοινί πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή,
στστ) σκάφος υπηρεσίας: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, επαρκούς ιπποδύναμης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφάλιση του αναφερόμενου μέγιστου χρόνου απόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος υπηρεσίας πρέπει να διαθέτει και επαρκή εξοπλισμό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόμων του υδροπλάνου, ως εξής: i) φορητή αυτόματα αναδιπλούμενη σχεδία 12 ατόμων, ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεμ. κατ' ελάχιστον), iii) ισοθερμικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών (24 τεμ.), iv) πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεμ.), v) κυκλικά σωσίβια (4 τεμ.),
ζζ) φορητά μέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία, χωρητικότητας δώδεκα (12) τουλάχιστον κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιμα και έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (C02) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό, ηη) μέσα περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 76), για τον περιορισμό διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την 1218.91/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β'951),
θθ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι καθορίζεται σχετικά από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου.

Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων


Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται με τους εξής όρους:
α) οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία,
β) αν το υδατοδρόμιο βρίσκεται εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε:
αα) το αεροσκάφος, πριν από την είσοδο του στην Τερματική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του,
ββ) πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους λαμβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει,
γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα εντός της Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδρομίου.

Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες


1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.

2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - VHF).

Άρθρο 19
Απαγορεύσεις - περιορισμοί


Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίμνη η:
α) ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
β) αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
γ) αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
δ) κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική αρχή,
στ) παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 20
Ασφάλιση


1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.

2. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία του. Στη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αναγράφονται τα ελάχιστα επιμέρους και συνολικά ασφαλιστικά ποσά. Αν φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια, μπορεί να εκδώσει ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α' 94), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4146/2013 (Α'90), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει συσταθεί με το ν. 4033/2011 (Α' 264), το οποίο ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

Άρθρο 21
Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων


Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών.
Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υ.Π.Α. και στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου


1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο η εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει στο λογαριασμό του άρθρου 8 τέλος υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του τέλους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο καταβάλλεται στο λογαριασμό του άρθρου 8 και καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του τέλους. Τα έσοδα διατίθενται για την κατασκευή υδατοδρομίων, τα ηλεκτρονικά σύστημα και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδρομή στη λειτουργία των υδατοδρομίων, καθώς και την επιδότηση γραμμών υδροπλάνων σε προορισμούς απομακρυσμένων νησιών ή περιορισμένης επιβατικής κίνησης.

Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου


Το προσωπικό του υδατοδρομίου υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου.
Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδρομίου παρέχεται από την ΥΠΑ. Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Διεύθυνση της ΥΠΑ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 24
Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα


1. Οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίμων στα υδατοδρόμια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής και της Υ.Π.Α., αφού ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών και οι σχετικές διατάξεις των κανονισμών λιμένων.

2. Με μέριμνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, τηρουμένωντων κανονισμών πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών της Α.Π.Α., καθώς και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των σχετικών διατάξεων των κανονισμών λιμένων, ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίμων στα υδατοδρόμια,
β) είτε με κινητά μέσα αποθήκευσης από πιστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών ή με ευθύνη του χειριστή κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της Υ.Π.Α. (Β' 1109).

3. Ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας. Η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα καθορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου


1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου και εθνικής άμυνας, καθώς και των άρθρων 6 και 16 μπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων με απόφαση του λιμενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή του Διοικητή της ΥΠΑ, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση της επιτροπής υδατοδρομίων.
Αν, μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη απαγόρευσης πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την επιτροπή των υδατοδρομίων ύστερα από επιθεώρηση.

2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και παράλληλα με την απαγόρευση πτήσεων, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται αμέσως με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υ.Π.Α. ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την παράβαση.

3. Αν ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας επιθυμεί την ανάκλησή της, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται, ύστερα από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησής του προς το Τ.Ε.Μ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη. Για λίμνες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ανάκληση ισχύει στο εξής.

4. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α., καθώς και οι εμπλεκόμενες στρατιωτικές, αστυνομικές, λιμενικές, πυροσβεστικές ή άλλες αρχές.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου αναστέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας του.

6. Οι δημόσιοι φορείς κάτοχοι άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορούν να ζητήσουν ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 26
Κυρώσεις


Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974 (Α' 293), που έχει τεθεί σε ισχύ με το π.δ. 94/1977 (Α' 30).
Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998 (Α' 58).

Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία


1. Η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου που υποβάλλεται μέσω του Τ.Ε.Μ. Η περιοχή αυτή αποτυπώνεται στους σχετικούς ναυτικούς χάρτες και σημαίνεται με τα κατάλληλα μέσα με ευθύνη του φορέα λειτουργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα, ιδίως οι προδιαγραφές και η διαδικασία ενημέρωσης των χαρτών, τα μέσα σήμανσης, οι διαδικασίες επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) εφόσον τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α' 160) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου,
β) το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο,
δ) η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
ε) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η ανωτέρω Λιμενική Αρχή έχει εγκρίνει την ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/ προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των προκαθορισμένων υδάτινων πεδίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση στην αρμόδια λιμενική αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
στ) υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια λιμενική αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,
ζ) κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,
η) κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α. Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων,
θ) υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη υποδομή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το πλωτό σκάφος διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών,
ι) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο.

4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του ΕΠΑΠΑ και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α..

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 26.

Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης μπορεί να απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου ή του υδάτινου πεδίου αν, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.

Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς


Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον άλλο ενδιαφερόμενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία υδατοδρομίου το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί υδατοδρόμια ή για το σκοπό αυτό να συστήνει νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία την πλειοψηφία των μετοχών θα κατέχει το Δημόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α' 314).

Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)


1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ. τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου καταχωρίζονται στο Η.Σ.Π.Α.Υ , ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούμενου άδειας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδατοδρομίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδομών, το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραμμα Ασφαλείας», το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης», η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης υδατοδρομίου, η σύμβαση υδατοδρομίου και η σύμβαση παραχώρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδρομίων και των μελών της καθώς και το πόρισμα αυτής.
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του εξοπλισμού, των εγχειριδίων υδατοδρομίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προσδιορίζονται, εκτός των όσων αναφέρονται στις περιπτ. α' και β', επιπλέον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ.

3. α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12.
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α' του παρόντος νόμου.

4. Το Η.Σ.Π.Α.Υ., για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του φακέλου κάθε υδατοδρομίου, μπορεί να διασυνδέεται λειτουργικά με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παραχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης σε εγκεκριμένους φορείς που υπεισέρχονται στην διαδικασία αδειοδότησης, με σκοπό την παρακολούθηση κα την άμεση διεκπεραίωση αυτής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριμένα οι όροι και οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

5. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 4.
β) Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:
αα. κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,
ββ. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
γγ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων, που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του ν.4146/2013 (Α' 90), μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 για τις υποδομές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισμό και να υποβάλουν τα απαραίτητα τροποποιημένα δικαιολογητικά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλονται όλες οι πτήσεις.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων ως υποδομή των υδατοδρομίων. Για την εγκατάσταση τους ακολουθείται η κοινή διαδικασία αδειοδότησης και λήψης εγκρίσεων.

3. Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, με αίτηση του δημόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνομα του δημόσιου φορέα και οι επιμέρους εγκρίσεις επανεκδίδονται στο όνομα του δημόσιου φορέα, ενώ η άδεια λειτουργίας στο όνομα του φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στο όνομα του ιδιώτη πρέπει να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση του χώρου.

3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι άδειες υδατοδρομίων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος μετατρέπονται με απόφαση του Τ.Ε.Μ. σε άδεια ίδρυσης στο όνομα του δημόσιου φορέα και σε άδεια λειτουργίας στο όνομα του εταιρικού σχήματος που έχει ήδη συσταθεί με τη συμμετοχή του εν λόγω δημόσιου φορέα με καταστατικό σκοπό τη λειτουργία του υδατοδρομίου.

4. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν. 4427/2016 (Α' 188) οι οικείες αρμοδιότητες που ασκούνται από τις υπάρχουσες σήμερα Διευθύνσεις της Υ.Π.Α. περιέρχονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νόμου αυτού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται για υδατοδρόμια που δημιουργούνται σε λίμνες, μετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι περιοχές ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών και χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από μελέτη που υποβάλλει ο φορέας που ζητά την άδεια ίδρυσης.

Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 32 έως και 57 του ν.4146/2013 (Α' 90),
β. η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α' 238), η οποία έχει προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3333/2005 (Α' 91),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3333/2005,
δ. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του Μέρους Α' του παρόντος,

Μέρος Β'
Θέματα αστικών οδικών μεταφορών

Κεφάλαιο Α'
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 33
Πεδίο εφαρμογής


1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αστικής οδικής μεταφοράς, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο δεν έχουν εφαρμογή:
α) στις υπεραστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών,
β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό,
γ) στις κατ' επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραμμών,
δ) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν.3852/2010 (Α' 87), εκτός από τις νήσους,
ε) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας θεσσαλονίκης.

Άρθρο 34
Ορισμοί


Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α. «Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών»: οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
β. «Δίκτυο δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών»: το σύνολο των προκαθορισμένων αστικών γραμμών εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, περιλαμβανομένων των γραμμών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
γ. «Αστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή την οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δημόσιες αστικές μεταφορές επιβατών και η οποία περιλαμβάνει την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα.

Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών


1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και ομαλή μεταφορά επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

2. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 (L 35), και τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 36
Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών


Οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1370/2007 και του παρόντος.

Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών


1. Το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού με προγραμματισμένα δρομολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του καθορισμένου κομίστρου.

2. Οι αστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν το χαρακτηρισμό τους μέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές διατηρούν το χαρακτηρισμό αυτό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλογου κομίστρου.

Άρθρο 38
Αρμόδιες αρχές


1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την περίπτ. β' του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες αστικές οδικές επιβατικές μεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δημόσιων επιβατικών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

2. Οι Δήμοι και αντί των Δήμων, που υπάγονται σε αυτές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές, σύμφωνα με την περίπτ. γ' του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007, και έχουν τις εξής αρμοδιότητες εντός της περιοχής ευθύνης τους:
α) υποβάλλουν προτάσεις στη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με:
αα) τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων,
ββ) τον καθορισμό εντός των ορίων τους ολοκληρωμένων δημόσιων επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με την περίπτ. ιγ' του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονισμού,
β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα,
γ) συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των αστικών γραμμών, σύμφωνα με την τυποποίηση και τη συχνότητα που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών,
δ) συλλέγουν στοιχεία για τη μεταφορά των μαθητών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών περιφέρειες
ε) εισηγούνται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών τροποποιήσεις στη λειτουργία των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Οι κατά τον παρόντα νόμο φορείς εκτέλεσης αστικού οδικού μεταφορικού έργου ενεργούν ως φορείς δημόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της περίπτ. δ' του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007.

Άρθρο 39
Εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών


1. Η εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ' επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές.

2. Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται με σύμβαση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, όσον αφορά: α) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προκειμένου οι φορείς αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνιακό έργο που αναλαμβάνουν, με ασφάλεια κατά την κυκλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, με την αναγκαία ποιότητα και εν γένει για την εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δημόσιου ενδιαφέροντος, καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

Άρθρο 40
Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων


1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναθέτει τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων.

2. Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού, κατ' εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 41
Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών


1. Για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημόσιων οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των δήμων και όλα τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, οι υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική κίνηση, καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

2. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ορίζει τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημόσιων οδικών μεταφορών επιβατών, καθώς και των αφετηριών, των δρομολογίων, των ενδιάμεσων στάσεων και των τερμάτων.

Άρθρο 42
Δικαιώματα των επιβατών


Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδιο για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 181/2011 (L 55) σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αστικών οδικών μεταφορών.

Κεφάλαιο Β'
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών


Άρθρο 43
Αναθέτουσα αρχή


Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει τους διαγωνισμούς για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με τη χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις με τους παραχωρησιούχους.

Άρθρο 44
Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς


1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υποχρεούται να προβαίνει στη δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού 1370/2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

2. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δημοσιοποιεί τις ίδιες πληροφορίες και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή δημοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισμών


1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει διαγωνισμούς για γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήμων, όμορων ή μη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, αν αυτό κρίνεται κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συγχρόνως για τη βιωσιμότητα του παραχωρησιούχου, ή αν η παροχή αυτοτελούς συγκοινωνίας στα πλαίσια κάποιας γεωγραφικής περιοχής κρίνεται ασύμφορη. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής, που αποτελεί αντικείμενο του εκάστοτε προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, λαμβάνονται, ιδίως, τα προεκτιμώμενα προς εκτέλεση χιλιόμετρα, ο απαιτούμενος για την εκτέλεσή τους αριθμός λεωφορείων και τα ακαθάριστα έσοδα του παραχωρησιούχου, ως και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους πολίτες, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης.

2. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης, καθώς και όλες οι καθορισμένες αστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο των δημόσιων αστικών γραμμών αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Επίσης, καθορίζονται οι όροι παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης, της διαπίστωσης των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων μέτρων άρσης των παραβάσεων, τα είδη και ο τρόπος εκτέλεσης των κυρώσεων, οι όροι και η διαδικασία της επιβολής κυρώσεων, της υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, η διαδικασία έρευνας ικανοποίησης των επιβατών και των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερόμενου μεταφορικού έργου.

3. Στο δίκτυο των αστικών γραμμών κάθε γεωγραφικής περιοχής περιλαμβάνονται και οι γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

4. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας παραχωρησιούχος.

Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης


1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται από Επιτροπές Παρακολούθησης που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (μία για κάθε σύμβαση), οι οποίες αποτελούνται από:
α έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του και
ε) έναν (1) υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.
Χρέη γραμματειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρμόδιου δήμου παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο παραχωρησιούχος συμμορφώνεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις του και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διαπιστώνουν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφορές στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρ. 1.

Κεφάλαιο Γ'
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό

Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο


1. Σε περίπτωση διακοπής των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού.

2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης της σύμβασης πέραν του συμβατικά προβλεπόμενου χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

3. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τα έκτακτα μέτρα των παρ. 1 και 2, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να επιβάλλεται η παροχή δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους με αυτούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή αναδόχους παρόμοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου


Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου ανά φορέα Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων και δεδομένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό των αστικών γραμμών, καθώς και οι φορείς που έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις εκτελούμενες αστικές επιβατικές μεταφορές.

Κεφάλαιο Δ'
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές


Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

Μέρος Γ'
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 50


1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018 (Α' 59) η φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19» αντικαθίσταται από τη φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του ν. 4512/2018 (Α' 5)».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 η φράση «του άρθρου 18 του ν. 2190/1994» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994».

Άρθρο 51
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων


1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 (Α' 22 ) η φράση «τα Σπάτα» αντικαθίστανται από τη φράση «εντός του νομού».

2. Το άρθρο 3 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3 Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντιπροέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα, τη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρία στο επιχειρησιακό έργο
της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντικείμενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
2. Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών .
3. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των μελών της Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της, όλες οι εκ του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Αρχής ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της αντίστοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των μελών μέχρι τον διορισμό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
4. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5 των μελών της προηγούμενης παραγράφου. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Εάν κάποια από τα μέλη της, πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί πέραν του εξαμήνου.
5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.
6. Κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 9.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4233/2014 προστίθεται η φράση «του παρόντος νόμου».

4. Στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 διαγράφεται η φράση «εφάπαξ ή ετησίως».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής «Το εκάστοτε ύψος των ΤΣΠΠ εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης».

6. Οι περ. α' και β' της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.
β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.»

7. α) της Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90) εφαρμόζονται, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται με όμοια απόφαση.» β) Οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα.

8. Το άρθρο 7 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών της, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της, με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία στα θέματα της Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Για τις συμβάσεις που συνάπτει η Αρχή με φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη βαρύνει και καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον προϋπολογισμό της, δεν ισχύουν οι περιορισμοί του π.δ. 164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.»

9. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7».

10. της α) Μετά την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 προστίθεται περ. β' ως εξής:
«β) τη διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο,»
β) Οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται σε γ', δ', ε' και ζ αντίστοιχα.

11. Η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014, που μετά την αναρίθμηση γίνεται δ', αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέμα του προσωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του με αιτιολογημένη εισήγηση τΠζ Αρχής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη συμμετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.»

12. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»

13. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»

14. Το άρθρο 10 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10 Προσωπικό
1. Στην Αρχή απασχολούνται έως είκοσι τρεις (23) εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και έως δύο (2) Νομικοί Σύμβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΑΧ γίνεται σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α' 28). Η πρόσληψη των Νομικών Συμβούλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 . Κάθε άλλο θέμα για την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.
2. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της.
3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Αρχής και οι προβλεπόμενες γι' αυτό κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4233/2014.
4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών.»

15. Το προσωπικό που απασχολείται στην Αρχή κατά την έναρξη του παρόντος νόμου κατατάσσεται αυτοδικαίως στις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4233/2014.

Άρθρο 52

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα I, II και III.

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο