Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2005 ]

ΠΟΛ.1068/22.4.2005 Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004 (Στεγαστικό επίδομα φοιτητών).

(Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004 (Στεγαστικό επίδομα φοιτητών).)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 22 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1042913/2833/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1068


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004
(Στεγαστικό επίδομα φοιτητών).


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15Α/2004), περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής του, καθώς και την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων να καθορίσουν με κοινή απόφασή τους τον τρόπο πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, το χρόνο πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, την αρχή πληρωμής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (Φ.Ε.Κ. 138Α/2004) ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον προηγούμενο νόμο.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004).

4. Την απόφαση 1104059/7953/29.12.2004 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ 85/17.03.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 37876/Στ.5/04 (ΦΕΚ 608Β΄).

7. Το γεγονός ότι οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο δεύτερο εξάμηνο (εαρινό) του ακαδημαϊκού έτους: α) δεν είναι δυνατόν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, να συμπληρώσουν δίμηνη παραμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν για τη χορήγηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος και β) δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής όσων εξ αυτών δικαιούνται μεταγραφή.

8. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 1104059/7953/29.12.2004 προστίθεται β΄ εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα γι΄ αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η αίτηση � υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους».

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο