Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2005 ]

Αρ.Πρ. 1015575/11.02.05 Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2005.

(Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2005.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑρ. Πρωτ.: 1015575/267/Α0012/11.2.2005 Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2005.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση ηλεκτρονικής  υποβολής της δήλωσης ισχύουν τα εξής:

α) Εάν μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ποσό επιστροφής άνω των 3 ΕΥΡΩ, τότε η επιστροφή στους δικαιούχους γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία  περιγράφεται στην αριθμό 1045647/2509/0016/16.4.03/ απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την προσκόμιση της δήλωσης με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών, θα γίνει με  σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί από την Γ.Γ.Π.Σ.

2. Επίσης, εάν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή των  συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2, Ε3, Ε9 που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τότε αφού τα  εκτυπώσει και με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 βεβαιώσει ότι αυτά είναι ακριβή  αντίγραφα εκείνων που έχουν υποβληθεί θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση.

3. Η χορήγηση των διάφορων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που γίνεται με βάση τη δήλωση  φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2,  Ε3, Ε9, μέχρι να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για  τη χορήγησή τους, π.χ. στοιχεία ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, κ.τ.λ., θα γίνεται με βάση  υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, οι οποίες θα ελεγχθούν όταν γίνει δυνατή η εμφάνιση  που προαναφέρθηκε (σχετική και η 1066848/1161/Α0012/ διαταγή μας).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο