Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2005 ]

Αρ.Πρ οίκ.3748/25.04.05 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

(Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας )

Κατηγορία: Εργατικά - ΑπασχόλησηΑρ.Πρ: οίκ.3748/25.04.05 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ.Κώδικας: 10182-Αθήνα
Πληροφορίες: Εμμ. Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 210-5295407, -371, -187

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «περί καθιερώσεως της 1ης Μαϊου ως
ημέρας υποχρεωτικής αναπαύσεως».
2. Το άρ. 8 του Ν. 74/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
Εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων»/
3. Τις διατάξεις του άρ. 16 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά
Όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».
5. Το άρ. 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων,
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών
Επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2005, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα
τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν τις Κυριακές.

Απο τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο