Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1123667 ΕΞ 2018 Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 886/2018 στα Ειδικά Καθεστώτα

(Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 886/2018 στα Ειδικά Καθεστώτα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 10/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1123667 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Γιάννακα
Τηλέφωνο: 210-6987772
Fax: 210-6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: "Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 886/2018 στα Ειδικά Καθεστώτα"

Σχετ: 1. Η αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1095070ΕΞ/21-6-2018 εγκύκλιος για την κοινοποίηση του Καν. (EE) 886/2018

2. Η αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1098713 ΕΞ 2018/28.6.2018 παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον Καν. (ΕΕ) 886/2018

3. Το αριθμ. TAXUD/A2/SPE/GdMP Ares(2018)/10.7.2018 ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε συνέχεια των σχετικών (1) και (2) για την θέσπιση μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής Η.Π.Α., με την επιβολή πρόσθετων δασμών, και μετά ενημερωτικό δελτίο (σχετ.3) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Καν.(ΕΕ) 886/18 σε συνδυασμό με την χρήση των ειδικών καθεστώτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή

• Εξέταση των οικονομικών όρων

Το γεγονός ότι με την εφαρμογή του Καν.(ΕΕ) 886/18 επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί σε εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α. οι οποίοι συνιστούν αναστολή των παραχωρήσεων ως προς τον εισαγωγικό δασμό από την χώρα αυτή επιβάλλεται πλέον η εξέταση των οικονομικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 166 παρ. 1 (β) και (γ) καθώς επίσης με τα άρθρα 167 παρ.1 (ιθ) και 168 παρ.1 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015. 

Ως εκ τούτου για άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί πριν την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού θα πρέπει να επανεξεταστούν ως προς του οικονομικούς όρους μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ότι η εν λόγω άδεια επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ.2 και παρ.3 των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.(ΕΕ) 2447/2015)

• Ειδικές περιπτώσεις εκκαθάρισης:

Μετά την ημερομηνία εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) 886/2018. δεν εφαρμόζονται οι ειδικές περιπτώσεις εκκαθάρισης του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή όπως ορίζονται στο άρθρο 324 παρ.1 των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.(ΕΕ) 2447/2015).

Άδεια για χρήση ισοδυνάμων εμπορευμάτων στα Ειδικά Καθεστώτα

Όσον αφορά τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι διατάξεις του άρθρου 169 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015.

Για άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί πριν την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1 του Ε.Τ.Κ. περί ανάκλησης και τροποποίησης ευνοϊκών αποφάσεων.

Τέλος επισημαίνεται ότι όπως διευκρινίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του Καν.(ΕΕ) 886/2018 για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι κατά την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού βρίσκονταν σε Ειδικό Καθεστώς αποθήκευσης (τελωνειακή αποταμίευση ή ελεύθερη ζώνη) και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά από την ημερομηνία εφαρμογής αυτού, υπόκεινται σε πρόσθετο δασμό.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο