Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2002 ]

ΠΟΛ.1138/25.4.2002 Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους.

(Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 25 Απριλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1038364/759/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ – ΒΆ

ΠΟΛ 1138


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους.


Σε συνέχεια της 1034030/655/Α0012/ διαταγής και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Έντυπα Ε1, Ε5 και Φ-01.010), συμπληρώνονται μόνο τα νέα ποσά (καθαρά κέρδη στο Έντυπο Ε1 και καθαρά κέρδη, χαρτόσημο κερδών, εισφορά ΟΓΑ στα Έντυπα Ε5 και Φ-01.010).

Τα ποσά αυτό είναι τα συνολικά ποσά (αρχικά συν συμπληρωματικό ποσό) και όχι μόνο τα συμπληρωματικά ποσά, όπως άλλωστε αναφέρουμε και σε άλλες εγκυκλίους (π.χ. 1003141/56/Α0012/ΠΟΛ.1003/10.1.2001 ).

2. Τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ειδικό σημείωμα υπολογισμού ΦΕ [Δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ανά έτος συν ετήσια κατανομή της συνολικής διαφοράς κατά 1/3 -Ακαθάριστα Έσοδα (Ι+ΙΙ)]. μεταφέρονται στους Κωδ.525 του εντύπου Ε1 και 015 των εντύπων Ε5 και Φ-01.010. Τα ακαθάριστα αυτά έσοδα δηλώνονται για στατιστικούς λόγους.

3. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα προσδιορισθέντα, θα υποβάλλονται δηλώσεις (Έντυπα Ε1, Ε5 και Φ-01.010) με την ένδειξη «Δήλωση της παραγράφου 2 άρθρου 6 Ν.2753/1999 » χωρίς να συμπληρώνεται κανένα ποσό (μηδενικές) με συνημμένο μόνο το Έντυπο «Ειδικό σημείωμα υπολογισμού ΦΕ».

4. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω σας επισυνάπτουμε συμπληρωμένα τα έντυπα Ε1 και Ε5.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο