Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2005 ]

ΠΟΛ.1058/7.4.2005 Οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού πίνακα ελέγχου ταυτοτήτων.

(Οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού πίνακα ελέγχου ταυτοτήτων.)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Αθήνα, 7 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1035564/856/ΔΜ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1058

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού πίνακα ελέγχου ταυτοτήτων.

ΣΧΕΤ.: Το 789/0030/18-3-2005 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με θέμα "Μηχανογραφικές οδηγίες για τη διόρθωση προσωπικών στοιχείων και τη χρήση του κεντρικού πίνακα ελέγχου ταυτοτήτων", σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Κατά τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. - Έναρξης εργασιών - Μεταβολής ατομικών στοιχείων σε φυσικό πρόσωπο, εφιστούμε την προσοχή σας για την άμεση διακοπή οποιασδήποτε συναλλαγής και την ειδοποίηση του πλησιέστερου Αστυνομικού τμήματος, στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο επιδείξει δελτίο ταυτότητας το οποίο έχει ήδη καταχωρηθεί στον πίνακα κλεμμένων - απολεσθέντων δελτίων ταυτοτήτων.

2. Για τη διασφάλιση των ατομικών συμφερόντων των πολιτών αλλά και του Δημοσίου συμφέροντος αντίστοιχα, οι Δ.Ο.Υ. ως αρμόδιες υπηρεσίες, θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των φορολογουμένων για απώλεια ή κλοπή ταυτότητας με συνημμένη την αντίστοιχη βεβαίωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού τμήματος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά μεταξύ άλλων και τη Διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι εν λόγω αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από την Υπηρεσία σας θα διαβιβάζονται αυθημερόν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την άμεση καταχώρηση στο σύστημα κεντρικά.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να ενημερώσουν όλα τα τμήματα των Δ.Ο.Υ. ότι ο πίνακας κλεμμένων - απολεσθέντων δελτίων ταυτοτήτων είναι στη διάθεσή τους και παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησής του ανά τμήμα για αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας.

Οι αριθμοί του FAX της Γ.Γ.Π.Σ. - Ομάδα Μητρώου Taxis, για την αποστολή των αιτήσεων των φορολογουμένων είναι: 210 - 4802279, 210 - 4802229, 210 - 4802239 .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο