Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 81142/2018 Ανακοίνωση για καταβολή αποζημιώσεων ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ

(Ανακοίνωση για καταβολή αποζημιώσεων ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 26/07/2018
Αριθ. Πρωτ. : 81142 - 26/07/2018ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιώτες μέλη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Δεδομένου ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3979/2011/2017 όπως ισχύει, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει υιοθετήσει ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, η χρήση ψηφιακής υπογραφής από τα μέλη των Μητρώων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας υπαγωγής και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόμους. Ως εκ τούτου η έκδοση ψηφιακής υπογραφής από το σύνολο των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών πρόκειται άμεσα να θεσμοθετηθεί ως υποχρέωση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των αναπτυξιακών νόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων επέλεξε την υποχρέωση χρήση ψηφιακής υπογραφής εκ μέρους των δικαιούχων - μελών των Μητρώων για την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται προκειμένου να τους καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Στόχος της επιλογής αυτής, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, είναι και η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών, δεδομένου ότι η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την υποχρέωση επικύρωσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων και επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία υποβολής τους από τους δικαιούχους αλλά και την επανυποβολή τους, όταν αυτή απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση λάθους συμπλήρωσης).

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής από ορισμένους δικαιούχους παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων έως την 31η Ιουλίου 2018 και παρακαλεί για τη συνεργασία σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων το ταχύτερο δυνατόν.

Φυσικά, όσοι δεν καταστεί δυνατό να αποστείλουν την Υπεύθυνη Δήλωση έως την 31-7-2018, δεν χάνουν το δικαίωμα της αποζημίωσής τους. Η αποζημίωσή τους θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο όταν θα συγκεντρωθούν οι καθυστερημένες υποβολές και καταρτιστεί συμπληρωματικός πίνακας πληρωμών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο