Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 81143/2018 Χρονοπρογραμματισμός της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Β' κύκλου υποβολών του Καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/16

(Χρονοπρογραμματισμός της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Β' κύκλου υποβολών του Καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/16)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 26/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 81143 - 26/07/2018


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Χρονοπρογραμματισμός της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Β' κύκλου υποβολών του Καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς Υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της 2ου κύκλου υποβολών, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας του αιτήματος υπαγωγής, δεν θα ακολουθήσει άμεσα η διενέργεια της δεύτερης φάσης της αξιολόγησης.

Λόγω των διακοπών του Αυγούστου και προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων και των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) που διενεργούν τις αξιολογήσεις, η ανάθεση των αξιολογήσεων θα ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου 2018. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο