Σχόλια

Η απόφαση αυτή καταργήθηκε . βλέπε ΠΟΛ.1101/24.6.2010 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2005 ]

ΠΟΛ.1060/7.4.2005 Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/ 21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/ 21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 7 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1036725/147/Α0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΠΟΛ.: 1060


ΘΕΜΑ: Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας – Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α΄) «Περί απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά την αγορά πρώτης κατοικίας κλπ.», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ενότητας Α΄ των άρθρων 26 και 43 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία», όπως ισχύουν.

3. Την 14650/Δ 10 Ε 85/17.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 519 Β΄), με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ΠΟΛ.1057/21.6.2004 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

5. Την ανάγκη καθορισμού του ελάχιστου χρόνου κατοικίας ή και εργασίας, όπου απαιτείται, στην Ελλάδα, προκειμένου να θεωρηθεί μόνιμη, για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με οποιαδήποτε αιτία.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΆΑρθρο 1

Για τις κατηγορίες δικαιούχων που ορίζονται στην παράγραφο 8 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ ΠΟΛ.1057/21.6.2004 (ΦΕΚ 973 Β΄) το ελάχιστο συνεχόμενο χρονικό διάστημα κατοικίας - ή και εργασίας, όπου απαιτείται - στην Ελλάδα ορίζεται σε ένα (1) έτος.

ΆΑρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο