Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2005 ]

ΠΟΛ.1057/6.4.2005 Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.

(Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 6 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1035134/102/B0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄

ΠΟΛ.: 1057

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.


Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την έκδοση της 1026525/38/Β0013/9.3.2005 ΠΟΛ.1046.9.3.2005  εγκυκλίου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Η αναγραφή της ύπαρξης ημιυπαίθριου χώρου κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης είναι μεν σκόπιμη, όχι όμως υποχρεωτική.

Κατά συνέπεια δεν υφίσταται υποχρέωση του φορολογουμένου αφενός κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης για την προσκόμιση σχεδίου κάτοψης ορόφου του ακινήτου ή διάγραμμα κάλυψης αυτού και αφετέρου για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της ύπαρξης ή μη ημιυπαίθριου χώρου.

2. Προκειμένου να καταστούν ευχερέστερες οι συναλλαγές, δε θα διενεργείται αυτοψία κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης, αλλά θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διενέργεια ελέγχου εντός της δίμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο. Κατά το στάδιο αυτό είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Δ.Ο.Υ. σχέδιο κάτοψης ορόφου ή διάγραμμα κάλυψης, εφόσον από τα λοιπά στοιχεία (δήλωση, συμβόλαιο) δεν προκύπτει η επιφάνεια του ημιυπαίθριου χώρου.

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η προαναφερθείσα εγκύκλιός μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο