Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2002 ]

ΠΟΛ.1129/18.4.2002 Διευκρινίσεις σχετικά με το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1129/2002) (18/4/2002)

(Διευκρινίσεις σχετικά με το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1129/2002) (18/4/2002))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 18 Απριλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1036210/2314/487/Α0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Π. Παπαδημητρίου – Β.Δεδεμάδης
Τηλέφωνο: 010/3647202-5

ΠΟΛ 1129


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α.

Διευκρινίσεις σχετικά με το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α.
1036210/2314/487/Α0014/

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας μετά την έκδοση της εγκυκλίου , η οποία προβλέπει την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος ακόμη και στην περίπτωση που τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της τριετίας είναι μεγαλύτερα από το άθροισμα των τεσσάρων προσδιοριστικών παραγόντων, καθώς και τη δημοσίευση του νόμου 2992/2002, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Προαιρετική υποβολή Σημειώματος - Κοινοποίηση της διάταξης

Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄), την οποία και σας κοινοποιούμε με την παρούσα ορίζεται ρητά ότι, η υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2753/1999 είναι προαιρετική.

2. Μεγαλύτερα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα από το άθροισμα των προσδιοριστικών παραγόντων

Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει θετική διαφορά από τη σύγκριση του αθροίσματος των τεσσάρων προσδιοριστικών παραγόντων με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα στην τριετία, δηλαδή τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα, δεν υποβάλλεται το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, αλλά αρκεί η υποβολή του αντίστοιχου ειδικού σημειώματος στο τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του ειδικού τρόπου φορολογία τους στη φορολογία εισοδήματος (π.χ. επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ., κ.λπ.) δεν υποβάλλουν το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος, τότε υποβάλλουν το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. στο τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων.

3. Καταχώρηση Σημειωμάτων σε ιδιαίτερο βιβλίο

Τα Ειδικά Σημειώματα Υπολογισμού ΦΠΑ που παραλαμβάνονται στις Δ.Ο.Υ., πρέπει να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται η αύξουσα αρίθμηση, η ημερομηνία υποβολής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, ο Α.Φ.Μ. και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο