Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2005 ]

ΠΟΛ.1053/22.3.2005 Επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας (Υπ. Οικ. 1027258)

(Επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας (Υπ. Οικ. 1027258) )

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 22 Μαρτίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1027258/822/ΟΟΤΥ/Δ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ.: 1053

ΘΕΜΑ: Επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας, θα απαιτηθεί η σύνταξη πορίσματος από τις επιτροπές του αρθρ.41 του Ν.1249/1982 για τις περιοχές αρμοδιότητας τους (εντός ή εκτός σχεδίου):

Για να εκδοθούν Υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό των μελών των παραπάνω επιτροπών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού (και όπου υφίστανται περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ, ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο,Υ του Νομού), παρακαλείται να μεριμνήσει, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των μελών της κάθε επιτροπής, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

α) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των υπόλοιπων Δ.Ο.Υ της συγκεκριμένης Νομαρχίας, ως μέλη.

γ) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

στ) Ο εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Κοινότητας), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

ζ) Ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί Εφοριακός υπάλληλος, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

-Όλα τα στοιχεία αυτά οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ του κάθε Νομού θα τα διαβιβάζουν, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 30.04.2005, στη Δ/νση Οργάνωσης - Τμήμα Α', Λεωχάρους 2, 101 84 ΑΘΗΝΑ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο