Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2005 ]

EΛΤΕ Αρ.Πρ. 271/31.03.05 Διευκρινήσεις για το λογιστικό χειρισμό των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. από μία 1/4/2005.

(Διευκρινήσεις για το λογιστικό χειρισμό των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. από μία 1/4/2005. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

EΛΤΕ Αρ.Πρ. 271/31.03.05  Διευκρινήσεις για το λογιστικό χειρισμό των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. από μία 1/4/2005.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

Με σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και ενόψει της αλλαγής των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σε απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από τις επιχειρήσεις διευκρινίζουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα είτε να χρησιμοποιούν από 1/4/2005 τους ίδιους τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους, κλπ. λογαριασμούς. στο λογαριασμό 54 που χρησιμοποιούσαν μέχρι την 31/3/2005 είτε να δημιουργήσουν νέους τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κλπ.. λογαριασμούς στο λογαριασμό 54 για την απεικόνιση των συναλλαγών τους από 1/4/2005 και μετά.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο