Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΝΥ 0001732 ΕΞ 2018 Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων

(Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 5/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΝΥ 0001732 ΕΞ2018/05-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Γραμματεία
Τηλέφωνο : +30 210 337 5571
Fax : +30 210 337 5986
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Θέμα: Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων.

Σχετ: α) Το με αρ. πρ. ΔΝΥ 0004084 ΕΞ 2017/26.6.2017 έγγραφο με θέμα: «Παροχή Οδηγιών προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την ομοιόμορφη σύνταξη των ερωτημάτων που υποβάλλονται προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των εισηγητικών σημειωμάτων αποδοχής των γνωμοδοτήσεων και των εγκυκλίων κοινοποίησης των γνωμοδοτήσεων που γίνονται δεκτές».
β) Το με αρ. πρ. ΔΝΥ 0000405 ΕΞ 2018 /13.02.2018 έγγραφο με θέμα: «Υπόμνηση ως προς τη διαδικασία υποβολής ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και ενημέρωση αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και προς διασφάλιση της έγκαιρης αποστολής των ερωτημάτων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.), ενημερώνουμε τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ότι όσον αφορά στον αποδέκτη των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και των πράξεων αποδοχής ή μη των γνωμοδοτήσεων ισχύουν τα ανωτέρω σχετικά, πλην, όμως, η κοινοποίηση δεν θα ενεργείται πλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], λόγω της από 30.06.2018 συνταξιοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. και Προϊσταμένου του Ε.Ν.Γ.Δ.Ε. κ. Αλ. Καραγιάννη, αλλά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του νέου Προϊσταμένου του Ε.Ν.Γ.Δ.Ε., κ. Στ. Δέτση, [email protected].

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο