Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ.Β΄/12-06-2018

(Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ.Β΄/12-06-2018)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018/2018
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
2192/τ.Β΄/12-06-2018
02 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 και Πειραιώς
Ταχ. Κώδικας: 10437 Αθήνα
Πληροφορίες Α. Καλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 5235643, 5233829
Τηλεομοιοτυπία: 210 5234003

Αθήνα, 2-7-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018

ΘΕΜΑ: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ.Β΄/12-06-2018

 
Στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/τ. Β΄/12-06-2018 στις σελίδες από 23434 έως 23598, στην τέταρτη στήλη του Πίνακα τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.), διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» στο ορθό: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΤΟΚΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Α΄


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο