Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2018 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 827963/2018 Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας

(Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 28/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 827963

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΛΗΡ: Ρωσσοπούλου Διαμάντω
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5,
ΤΗΛ: 210 5228858
FAX. : 210 5243477
E-MAIL : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας.»

ΣΧΕΤ: Άρθρο 39 του Ν. 4546/2018.(φεκ. 101 τ.Α’ /12-06-2018)

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την εγκύκλιο 20/2018 είχαν δοθεί οδηγίες για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας και μεταξύ άλλων στη σελ.4 παρ.5.β αναφέρεται:

β) «Ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δικαιούνται παροχές ασθένειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης και νόμιμης διαμονής.»

Συγκεκριμένα ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου τρίτης χώρας θεωρούνται ρητά (ν.4251/2014 {start}άρθρο 1{end} παρ.λγ):

1. Ο έτερος των συζύγων εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2. Τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί.

Σας γνωρίζουμε ότι με νέα νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 39 του Ν. 4546/2018 προστέθηκε στην περίπτωση ε΄ του {start}άρθρου 6{end} του ν.4251/2014 νέο εδάφιο ως εξής:

Τα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλικίωση τους συνεχίζουν να ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη ως έμμεσα μέλη, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα του γονέα, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία για υγειονομική περίθαλψη που ισχύει για τους ημεδαπούς και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Συνεπώς από την ημερομηνία δημοσίευσης (12-06-2018) της αναφερόμενης σχετικής διάταξης νόμου ισχύουν όσα προαναφέρονται υπογραμμισμένα.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦO
AN. ΠΡ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο