Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2005 ]

Αρ.Πρ.119/0013/29.03.05 Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005, σε προεκτυπωμένο μηχανογραφικό έντυπο.

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005, σε προεκτυπωμένο μηχανογραφικό έντυπο. )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑρ.Πρ.119/0013/29.03.05  Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005, σε προεκτυπωμένο μηχανογραφικό έντυπο.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούν την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9 έτους 2005) και ειδικά για την υποβολή προεκτυπωμένου μηχανογραφικού εντύπου διαφορετικού μεγέθους από αυτό που έχει καθοριστεί, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Γίνονται δεκτές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, οι οποίες έχουν εκτυπωθεί σε μηχανογραφικό έντυπο, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Κ3 και 11 Χ 13 1/2 in, (280 χιλιόμετρα Χ 353 χιλιόμετρα), εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την 1101093/322/0013/ Α.Υ.Ο.

β. Το χρώμα του εντύπου να είναι αυτό που χρησιμοποιείται, στο αντίστοιχο έτος στο οποίο ανήκει.

γ. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

δ. Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

ε. Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

1) Σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου,

2) Οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με την 1101093/322/0013/ Α.Υ.Ο.

2. Τέλος επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ομοιωματικά στους πίνακες 1 και 2 του εντύπου

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο