Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2018 ]

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2018 Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'

(Επικαιροποίηση του Πίνακα Α')

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

New Page 1

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 759918

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο: 210-52.15.222
Fax: 210-52.49.611
Email: [email protected]

ΕΚΥΚΛΙΟΣ 27

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'»


Η έκδοση του ΦΕΚ 75/τ. Α'/27.4.2018, άρθρο 10: «Τροποποίηση του άρθρου 395 του ν. 4512/2018» μας ωθεί στην επικαιροποίηση του Πίνακα Α', καθώς προστίθεται μια νέα μονάδα στον ΕΦΚΑ, η Διεύθυνση Χορήγησης Συνταξεων του Δημόσιου Τομέα.

Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ


Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
(που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α')
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

2.

Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών

3.

Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος

4.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

5.

Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

6.

Διεύθυνση Επιθεώρησης

7.

Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης

8.

Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ

9.

Διεύθυνση Ασφάλισης του τομέα Ασφάλισης Νομικών

10.

Διεύθυνση Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ

11.

Τμήμα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

12.

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

13.

Διεύθυνση Ασφάλισης

14.

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

15.

Διεύθυνση Εισφορών μη Μισθωτών

16.

Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων

17.

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

18.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

19.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

20.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

21.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

22.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

23.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

24.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου με έδρα την Πάτρα

25.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη


 

26.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής με έδρα την Αθήνα

27.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο

28.

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

29.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης

30.

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

31.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

32.

Διεύθυνση Προμηθειών

33.

Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών

34.

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

35.

Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

36.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

37.

Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών των Εντασσόμενων ΦΚΑ

38.

Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

39.

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

40.

Διεύθυνση Α' Απονομής Συντάξεων Γήρατος

41.

Διεύθυνση Β' Απονομής Συντάξεων Γήρατος

42.

Διεύθυνση Γ' Απονομής Συντάξεων Γήρατος

43.

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου

44.

Διεύθυνση Απονομής Διακρατικών Συντάξεων

45.

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

46.

Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων

47.

Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα

48.

Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας

49.

Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήμα

50.

Διεύθυνση Λοιπών Παροχών

51.

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης

52.

Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχημάτων

53.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

54.

Τμήμα Ασφάλισης κλάδου Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας των Τομέων Μηχανικών

55.

Τμήμα Παροχών Ανοικτής Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ασθένειας των Τομέων Υγειονομικών

 

56.

Τμήμα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων

57.

Τμήμα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών των Τομέων Δικηγόρων Αθηνών

58.

Τμήμα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά

59.

Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

60.

Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

61.

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης

62.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής

63.

Διεύθυνση Μελετών

64.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

65.

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

66.

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας

67.

Διεύθυνση Υποδομών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

68.

Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

69.

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

70.

Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

71.

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση

72.

Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών

73.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

74.

ΚΕΑΟ

75.

Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών (Κ.Ε.Α.Ο.)

76.

Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

77.

Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου (Κ.Ε.Α.Ο.)

78.

Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Α.Ο.)

79.

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διοικητικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Α.Ο.)

80.

Διεύθυνση Πληροφορικής (Κ.Ε.Α.Ο.)

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

81.

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ

82.

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

83.

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ &ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ

84.

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ

85.

Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.

86.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή

87.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δράμας με έδρα τη Δράμα

88.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη

89.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο

90.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Ορεστιάδα

91.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας με έδρα την Καβάλα

92.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη

93.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

94.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης

95.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά

96.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

97.

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Τούμπα

98.

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου

99.

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο

100.

Ζ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης

101.

Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

102.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια

103.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα

104.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια

 

105.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα την Αξιούπολη

106.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς

107.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία

108.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα

109.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά

110.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πιερίας με έδρα την Κατερίνη

111.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών με έδρα τις Σέρρες

112.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο

113.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά

114.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη

115.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα

116.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά

117.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Καστοριάς με έδρα την Καστοριά

118.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα

119.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα

120.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Άρτας με έδρα την Άρτα

121.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα

122.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα

123.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

124.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

125.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα

126.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο

127.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα

128.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη

129.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία

130.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα

131.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά

132.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τα Οινόφυτα

133.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι

134.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία

135.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα

136.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Κύμη

137.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι

 

138.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα

139.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα

140.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ζακύνθου με Ζάκυνθο

141.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας- Ιθάκης με έδρα το Αργοστόλι

142.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα

143.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα το Αίγιο

144.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

145.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

146.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο

147.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο

148.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι

149.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα

150.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα τον Πύργο

151.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

152.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη

153.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Άργος

154.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο

155.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Κρανίδι

156.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα το Κιάτο

157.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο

158.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη

159.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα

160.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία

161.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

162.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

163.

Α' Π εριφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα

με έδρα την Αθήνα

 

164.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

165.

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

166.

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

167.

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

168.

Ζ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

169.

Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

170.

Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα

με έδρα την Αθήνα

171.

Θ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα το Γαλάτσι

172.

Ι' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Δάφνη

173.

ΙΑ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπολη

174.

ΙΒ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ν. Φιλαδέλφεια

175.

ΙΓ' Τ οπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Κεντρικού Τομέα με έδρα του Ζωγράφου

176.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Βορείου Τομέα με έδρα την Αγ. Παρασκευή

177.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Βορείου Τομέα με έδρα το Αμαρούσιο

178.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Βορείου Τομέα με έδρα την Κηφισιά.

179.

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Βορείου Τομέα με έδρα το Χαλάνδρι

180.

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Βορείου Τομέα με έδρα τη Νέα Ιωνία

181.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Δυτικού Τομέα με έδρα το Αιγάλεω

182.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Δυτικού Τομέα με έδρα τους Αγίους Αναργύρους

183.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Δυτικού Τομέα με έδρα το Περιστέρι

184.

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Δυτικού Τομέα με έδρα την Πετρούπολη

185.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Νοτίου Τομέα με έδρα τη Γλυφάδα

186.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών- Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα

187.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τον Άγιο

 

 

Στέφανο

188.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τις Αχαρνές

189.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Κορωπί

190.

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Λαύριο

191.

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τη Ραφήνα

192.

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τα Σπάτα

193.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Άνω Λιόσια

194.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Ελευσίνα

195.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Μέγαρα

196.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα το Πέραμα

197.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Δραπετσώνα

198.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Κορυδαλλό

199.

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Νίκαια

200.

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

201.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

202.

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

203.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μύρινα

204.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μυτιλήνη

205.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σάμου-Ικαρίας με έδρα τη Σάμο

206.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου με έδρα τη Χίο

207.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη

208.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα

209.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο

210.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο

 

211.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα την Κω

212.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο

213.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Λέρο

214.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

215.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

216.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό

217.

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

218.

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα την Ιεράπετρα

219.

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τη Σητεία

220.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο

221.

Περι φερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Χανίων με έδρα τα Χανιά

222.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ

223.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας

224.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κομοτηνής

225.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης

226.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κοζάνης

227.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ιωαννίνων

228.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καρδίτσας

229.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λάρισας

230.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Βόλου

231.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πάτρας

232.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χαλκίδας

233.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λαμίας

234.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης

235.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καλαμάτας

236.

Α' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας

237.

Β' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας

238.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ελευσίνας

239.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά

240.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Μυτιλήνης

 

241.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου

242.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ηρακλείου

243.

Περι φερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χανίων

 

ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ

244.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή

245.

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

246.

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

247.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη

248.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα

249.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

250.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία

251.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

252.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

253.

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

254.

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

255.

Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

256.

Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής -Αθηνών- Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα

257.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Ηράκλειο

258.

Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Αθήνα

259.

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

260.

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

261.

Περι φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

 

ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ

262.

Α' Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

263.

Β' Δι εύθυνση Υγείας Αγροτών

264.

Γ' Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών

265.

Δ' Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών

266.

Ε' Δι εύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων

267.

Τμήμα Υγείας Προσωπικού ΟΓΑ

 

268.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

269.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

270.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

271.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα

272.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

273.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

274.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα

275.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

276.

Περι φερειακό Τμήμα Αγροτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

277.

ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ

278.

Περι φερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

279.

Περι φερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του τομέα Υγειονομικών

280.

Περι φερειακή Διεύθυνση Παροχών του τομέα Ασφάλισης Νομικών

281.

ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

282.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ροδόπης - με έδρα την Κομοτηνή

283.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας - με έδρα την Δράμα

284.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Έβρου - με έδρα την Αλεξανδρούπολη

285.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - με έδρα την Καβάλα

286.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ξάνθης - με έδρα την Ξάνθη

287.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

288.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ημαθίας - με έδρα την Βέροια

289.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κιλκίς - με έδρα το Κιλκίς

290.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πέλλας - με έδρα την Έδεσσα

291.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πιερίας - με έδρα την Κατερίνη

292.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών - με έδρα τις Σέρρες

293.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χαλκιδικής - με έδρα τον Πολύγυρο

294.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κοζάνης - με έδρα την Κοζάνη

295.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καστοριάς - με έδρα την Καστοριά

296.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φλώρινας - με έδρα την Φλώρινα

297.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 

 

Ηπείρου - με έδρα τα Ιωάννινα

298.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Άρτας - με έδρα την Άρτα

299.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρέβεζας - με έδρα την Πρέβεζα

300.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας - με έδρα την Λάρισα

301.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καρδίτσας - με έδρα την Καρδίτσα

302.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μαγνησίας - με έδρα τον Βόλο

303.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τρικάλων - με έδρα τα Τρίκαλα

304.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας - με έδρα την Λαμία

305.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Βοιωτίας - με έδρα τη Λιβαδειά

306.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εύβοιας - με έδρα τη Χαλκίδα

307.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φωκίδας - με έδρα την Άμφισσα

308.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κέρκυρας - με έδρα την Κέρκυρα

309.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας - με έδρα την Πάτρα

310.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αιτωλοακαρνανίας - με έδρα το Αγρίνιο

311.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηλείας - με έδρα τον Πύργο

312.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου - με έδρα την Τρίπολη

313.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κορινθίας - με έδρα την Κόρινθο

314.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λακωνίας - με έδρα την Σπάρτη

315.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσσηνίας - με έδρα την Καλαμάτα

316.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας & Νήσων - με έδρα την Αθήνα

317.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής - με έδρα την Αγ. Παρασκευή

318.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Αττικής - με έδρα το Περιστέρι

319.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πειραιώς - με έδρα τον Πειραιά

320.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λέσβου - με έδρα τη Μυτιλήνη

321.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χίου

 

 

- με έδρα τη Χίο

322.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κυκλάδων - με έδρα την Ερμούπολη

323.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου - με έδρα την Ρόδο

324.

Περι φερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κρήτης - με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

325.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λασιθίου - με έδρα τον Αγ. Νικόλαο

326.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ρεθύμνου - με έδρα το Ρέθυμνο

327.

Περι φερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χανίων - με έδρα τα Χανιά

 

ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΩΝ - ΤΣΑΥ

328.

Περι φερειακό Τμήμα Υγειονομικών Έβρου - με έδρα την Αλεξανδρούπολη

329.

Διεύθυνση Υγειονομικών Θεσσαλονίκης - με έδρα τη Θεσσαλονίκη

330.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Σερρών - με έδρα τις Σέρρες

331.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Κοζάνης - με έδρα την Κοζάνη

332.

Περι φερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ιωαννίνων - με έδρα τα Ιωάννινα

333.

Περι φερειακό Τμήμα Υγειονομικών Λάρισας - με έδρα τη Λάρισα

334.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Καρδίτσας - με έδρα την Καρδίτσα

335.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μαγνησίας - με έδρα τον Βόλο

336.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Φθιώτιδας - με έδρα την Λαμία

337.

Περι φερειακό Τμήμα Υγειονομικών Αχαΐας - με έδρα την Πάτρα

338.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας - με έδρα την Τρίπολη

339.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μεσσηνίας - με έδρα την Καλαμάτα

340.

Περι φερειακό Τμήμα Υγειονομικών Πειραιώς - με έδρα τον Πειραιά

341.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Λέσβου - με έδρα την Μυτιλήνη

342.

Περι φερειακό Γραφείο Υγειονομικών Δωδεκανήσου - με έδρα την Ρόδο

343.

Περι φερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ηρακλείου - με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

 

ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

344.

Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)

345.

Β' Δι εύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ)

346.

Γ' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ)

347.

Δ' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ)

348.

Περι φερειακό Τμήμα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ

349.

Περι φερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

 

ΝΑΤ

350.

Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο