Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1089756 ΕΞ 2018 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και Β’ Λάρισας, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, ενόψει της έναρξης λειτουργίας αυτής από 18.6.2018

(Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και Β’ Λάρισας, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, ενόψει της έναρξης λειτουργίας αυτής από 18.6.2018)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1089756 ΕΞ2018/11-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και Β’ Λάρισας, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, ενόψει της έναρξης λειτουργίας αυτής από 18.6.2018».

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. ΔΗΛΕΔ Β 1088296 ΕΞ 2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..

1. Ενόψει της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας στη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και της έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, από 18.6.2018, σύμφωνα με την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018 (Β’ 1771, ΑΔΑ: ΩΩΔ546ΜΠ3Ζ-ΓΕΝ) απόφασή μας και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενοποίησης των μηχανογραφικών αρχείων των Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και Β’ Λάρισας, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, ορίζουμε ότι:

α) Οι Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και Β’ Λάρισας δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

β) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.

2. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο