Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1089240 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ για τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο Traces

(Τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ για τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο Traces)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔΓ 1089240 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο: 210-6987445
Fax: 210-6987459
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ για τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο Traces».

Σχετ: α) Το με αριθμό πρωτ. 776/33249/02-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Η με αριθμό πρωτ. Δ19Α 5049900 ΕΞ 2009/23.12.2009 Δ.Υ.Ο.

Με αφορμή το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο γνωστοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση κι εφαρμογή την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/313 της Επιτροπής που τροποποιεί την Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής «για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces» (κοινοποιηθείσα με την ανωτέρω β) σχετική).

Στο παράρτημα I της Απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής περιέχεται κατάλογος των εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, ενώ στο παράρτημα II της ίδιας απόφασης καθορίζεται ο κατάλογος των κεντρικών, των περιφερειακών και των τοπικών μονάδων στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (Traces).

Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/313 της Επιτροπής, προβαίνει σε τροποποίηση τόσο του παραρτήματος Ι όσο και του παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει η ίδια, ενώ δεν εντοπίζεται κάποια μεταβολή εγγραφής που να αφορά ελληνικά δεδομένα. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη της Ένωσης και η εφαρμογή της ξεκινά στις 02-03-2018.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος ζώων και προϊόντων που υπόκεινται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης (Σ.Υ.Κ.Ε) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, παρέχεται στη παράρτημα Ι της Απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής.

Η ανωτέρω κοινοποιούμενη Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/313, η τροποποιούμενη Απόφαση 2009/821/ΕΚ (σε ενοποιημένο κείμενο), η Απόφαση 2007/275/ΕΚ (σε ενοποιημένο κείμενο) και η ανωτέρω β) σχετική Δ.Υ.Ο επισυνάπτονται στην παρούσα προς διευκόλυνσή σας.
Διευκρινίζουμε ωστόσο ότι τα κείμενα ενοποιημένης μορφής που επισυνάπτονται αποτελούν απλά επικουρικό εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχουν καμία νομική ισχύ.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο