Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 496 ΕΞ 29.5.2018 Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής

(Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 29.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 496 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 496/2018

ΘΕΜΑ: Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εμπορική εταιρεία έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Γαλλικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

Η Γαλλική Α.Ε. ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία (λύσης και εκκαθάρισης) τέθηκε σε εκκαθάριση την 31/12/2014 και λύθηκε, διαγράφηκε από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Γαλλίας την 02/09/2015.

Το ποσό συμμετοχής ήταν €240.138,10

Οι εγγραφές που έγιναν από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης μέχρι και την ημερομηνία λύσης ήταν οι ακόλουθες:

1. 31/12/2014 Πρόβλεψη ζημίας λόγω υποτίμησης συμμετοχής
ΧΡ: 68-01-0000-0002: 227.126,41
ΠΙΣ: 18-99-999-00004: 227.126,41

2. 02/09/2015 Κατάθεση του προϊόντος εκκαθάρισης από τον εκκαθαριστή
ΧΡ: 38-03-9999-0001: 13.011,69
ΠΙΣ: 18-00-0009-0004:13.011,69

ΥΓ. Αντίστοιχο ερώτημα έχει κατατεθεί και στην Δ/νση φορολογίας νομικών προσώπων για τις φορολογικές προεκτάσεις του θέματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια απομειώσεως της συμμετοχής, καθώς αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Επομένως, ορθώς διενεργήθηκε την 31/12/2014 η λογιστική εγγραφή της απομειώσεως της συμμετοχής, με το ποσό των € 227.126,41.

Επίσης, ορθώς διενεργήθηκε την 2/9/2015 η λογιστική εγγραφή εισπράξεως του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ποσού € 13.011,69.

Απομένει να διενεργηθεί η λογιστική εγγραφή τακτοποιήσεως των υπολοίπων του κύριου λογαριασμού της συμμετοχής και του αντίθετου των σωρευμένων ζημιών απομειώσεως, ως ακολούθως:

 


 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο