Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2018 ]

ΔΕΕΦ Α 1068025 ΕΞ 2018 Προβλήματα στον δικηγορικό κλάδο από την επιβολή υψηλού συντελεστή ΦΠΑ και τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές

(Προβλήματα στον δικηγορικό κλάδο από την επιβολή υψηλού συντελεστή ΦΠΑ και τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 04/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1068025 ΕΞ 2018
Εισ. Αρ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0001932 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κακούνη
Τηλέφωνο: 210 3645848
Fax: 210 3645413
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 10562 Αθήνα
(υπόψη κ. Χ. Κυρλιγκίτση)

Θέμα: Προβλήματα στον δικηγορικό κλάδο από την επιβολή υψηλού συντελεστή ΦΠΑ και τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη και αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ καθώς και από την επιβολή υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, σε ότι αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ως προς το θέμα της κατάργησης του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι η απαλλαγή των δικηγόρων από το φόρο ίσχυε κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375, Τμήμα 2, Κεφάλαιο 1, Τίτλος ΧΙΙΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση της Ελλάδας για την εξακολούθηση της απαλλαγής. Από τη γραμματική δε ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι η κατάργηση της εν λόγω απαλλαγής στερεί από την Ελλάδα το δικαίωμα επαναφοράς της. Η άποψη αυτή έχει διατυπωθεί και από τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κατάργηση της απαλλαγής των δικηγόρων από το ΦΠΑ έγινε με σκοπό την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τα λοιπά κράτη μέλη και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Με την κατάργηση της απαλλαγής εξορθολογίζεται η λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ ως γενικού φόρου κατανάλωσης και διασφαλίζεται η ουδετερότητα του φόρου, καθώς αποφεύγεται η ενσωμάτωση του φόρου εισροών στο κόστος των υπηρεσιών, δεδομένου ότι, τόσο οι παρέχοντες τις υπηρεσίες όσον και οι επιχειρήσεις- λήπτες των υπηρεσιών έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

Όσον αφορά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 24% στις δικηγορικές υπηρεσίες, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ για τις παροχές υπηρεσιών, που δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15% και μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές, μόνο στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας όπου δεν περιλαμβάνονται οι δικηγορικές υπηρεσίες.

Αναφορικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις από την υπαγωγή των δικηγόρων στο ΦΠΑ στη ζήτηση δικηγορικών υπηρεσιών και κατ' επέκταση στην οικονομική ευρωστία των δικηγόρων, επισημαίνεται ότι η κατάργηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ των δικηγορικών υπηρεσιών έγινε με σκοπό τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του συστήματος ΦΠΑ ως γενικού φόρου κατανάλωσης και τη διασφάλιση της ουδετερότητας του φόρου και έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τελικής τιμής για τον πελάτη μέσω της παροχής στους δικηγόρους του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών αντί της ενσωμάτωσης του φόρου στο κόστος των υπηρεσιών τους.


Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος ΣαΐτηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο