Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 502 ΕΞ 15.5.2018 Yπερανάληψη

(Yπερανάληψη)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 15.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 502 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 502/2018

ΘΕΜΑ : Yπερανάληψη

 
ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα θέλαμε την γνώση σας για το παρακάτω παράδειγμα:

Επιχείρηση με διπλογραφικό σύστημα λαμβάνει 20/02/2018 κεφάλαιο κίνησης από την τράπεζα με τον τρόπο της υπερανάληψης (πιστωτικό όρο Ευρώ 10.000). Ο τρόπος τήρησης είναι πίστωση του 52 και χρέωση του λογ. 38.03 και αντιστρόφως.

Η ερώτηση για την ορθή λογιστική απεικόνιση η εξής:

Το πιστωτικό όριο πρέπει με κάποιον τρόπο απεικονιστεί πριν χρησιμοποιηθεί.

Δηλαδή

Α. 20/01/2018 χωρίς να χρησιμοποιηθεί το όριο τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;

Β. 01/02/2018 έγινε χρήση των Ευρώ 3.000 για εξόφληση προμηθευτή, υπολειπόμενο πιστωτικό όριο Ευρώ 7.000. Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;

Γ. 31/12/2018 έχει επανέλθει το πιστωτικό υπόλοιπο στα Ευρώ 10.000 στον επόμενο ισολογισμό θα απεικονιστεί ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα της υπερανάληψης ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπερανάληψη ονομάζεται συνήθως η σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα που επιτρέπει την διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων με πιστωτικό υπόλοιπο για τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα, ανάλογα με την σύμβαση, επιτρέπει την διατήρηση του «ελλειμματικού» λογαριασμού για συγκεκριμένο ποσό (το πιστωτικό όριο) και χρονικό διάστημα.

Η χρήση της υπερανάληψης στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκο και προμήθειες.

Μεταξύ άλλων η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει για τις κινήσεις του λογαριασμού, τα έξοδα επιβάρυνσης, το υπόλοιπο του πιστωτικού ορίου κλπ. Η υπερανάληψη συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων. Η λογιστική απεικόνιση του πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως δεν είναι απαραίτητη. Παρά ταύτα παρέχεται η δυνατότητα λογιστικής απεικονίσεως σε λογαριασμούς τάξεως.

Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος σας:
 
Α. Στις 20 Ιανουαρίου η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση υπεραναλήψεως με πιστωτικό όριο Ευρώ 10.000. Η ενδεδειγμένη λογιστική εγγραφή είναι:


03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ …….…………………… 10000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ ……………………………….…… ………………………………..10000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ –λογ/ος χχ.χχ.


Β. Την 1η Φεβρουαρίου με την χρήση του ορίου θα γίνουν οι εξής εγγραφές:


38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως
Λογαριασμός Τράπεζα Χ…………………… 3000,00
52.01.ΧΧ Τραπεζικός δανεισμός……………………………….
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ……………………………………..3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ – λογ/ος χχ.χχ.


Εναλλακτικά θα μπορούσε να διενεργηθεί η κάτωθι λογιστική εγγραφή:


50.00.ΧΧ Προμηθευτής Χ ………………… 3000,00
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως ……………………………….
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ……………………………………..3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου για εξόφληση προμηθευτή.


Ακολούθως, θα ενημερωθούν οι λογαριασμοί τάξεως:

07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ …… ……………… 3000,00
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ ……………………………….……………………………………..3000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ –λογ/ος χχ.χχ.


Γ. Στις 31 Δεκεμβρίου και εφόσον έχει αποκατασταθεί το όριο υπεραναλήψεως θα διενεργηθεί η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:


03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ… ………………… 3000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ ……………………………….……… ……………………………..3000,00
 Πιστωτικό όριο υπερανάληψης Τράπεζα Χ – τρεχούμενος λογ/ος χχ.χχ.


Στα παραπάνω παραδείγματα δεν παραθέσαμε τις εγγραφές εξόφλησης δανεισμού, τόκων και λοιπών εξόδων.

 


ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο