Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 315/2018 Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ.

(Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 04.05.2018
Αριθ. Πρωτ.: 315

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
TELEFAX : 210 5203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2131516116
Ε-ΜΑIL: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ.»

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α /18.4.2013), ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Συνεπώς, ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση οφειλών δικαιούχων του πρώην ΟΕΚ, στους οποίους είχε παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή τους είχε χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο. Τα στεγαστικά δάνεια του καταργηθέντος ΟΕΚ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

• Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου.

• Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας

Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα μελετήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δικαιούχους που έλαβαν στεγαστική παροχή από τον πρώην ΟΕΚ και πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξυ των αρμοδίων υπηρεσιών του Οργανισμού προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δικαιούχων, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.

Με την υπ' αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (ΦΕΚ 1403Β/2017) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται επίσης και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών.

Στον ΟΑΕΔ έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Μετά την υποβολή προτάσεων από την Ομάδα εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 52246/3173/2018 (ΦΕΚ 539Β/2018) Υπουργική Απόφαση σχετικά με ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής τους, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται:

• Διαγραφή χρεών μικρότερων των 6.000 €.

• Διαγραφή τόκων κεφαλαίου - τόκων υπερημερίας - κεφαλαιοποιημένων τόκων.

• Εκπτώσεις 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών και επιπλέον έκπτωση 10% για ευάλωτες ομάδες και 20% για τους πολύτεκνους.

• Εξόφληση για όσους δανειολήπτες έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του τελικού ποσού δανείου που τους αντιστοιχεί.

• Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη.

• Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής.

• Δικαίωμα γρήγορης αποπληρωμής με παράλληλα μέτρα απομείωσης στο τελικό ποσό δανείου.

• Ρύθμιση ελάχιστης μηνιαίας δόσης έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, πέραν του αντικειμένου που της είχε ανατεθεί, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, ώστε να υποβληθούν, σε συνεργασία με τις Τράπεζες, προτάσεις ευνοϊκών ρυθμίσεων για την διευκόλυνση των δανειοληπτών.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο