Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2002 ]

ΠΟΛ.1115/29.3.2002 Κατανομή της διαφοράς ως προς τον Φ.Π.Α. της τριετίας με βάση την αναλογία των δηλωθέντων εκροών

(Κατανομή της διαφοράς ως προς τον Φ.Π.Α. της τριετίας με βάση την αναλογία των δηλωθέντων εκροών)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1030402/1921/417/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Π. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 010/3647202-5

ΠΟΛ 1115

ΘΕΜΑ: Κατανομή της διαφοράς ως προς τον ΦΠΑ της τριετίας με βάση την αναλογία των δηλωθέντων εκροών.

1030402/1921/417/Α0014/

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι, η τυχόν προκύπτουσα διαφορά από τη σύγκριση του αθροίσματος των τεσσάρων προσδιοριστικών παραγόντων (αγορών που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν, πραγματικών δαπανών, αποσβέσεων και καθαρών κερδών επί του αθροίσματος των τριών προηγουμένων προσδιοριστικών παραγόντων με την εφαρμογή Μ.Σ.Κ.Κ.) με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα στην τριετία, κατανέμεται ισομερώς κατά χρήση και επ' αυτής οφείλεται Φ.Π.Α. Η κατανεμόμενη διαφορά επιμερίζεται κατά χρήση με βάση την αναλογία των δηλωθέντων εκροών, σε εκροές φορολογητέες κατά συντελεστή, σε εκροές με δικαίωμα έκπτωσης και σε εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Τα ποσοστά της αναλογίας αυτής επιτρέπεται να στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, όπως εμμέσως προκύπτει από τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιό μας . Διευκρινίζουμε όμως, ότι δεν απαγορεύεται, για μεγαλύτερη ακρίβεια, τα ποσοστά αυτά να εμφανίζονται μέχρι και με δύο δεκαδικά ψηφία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο