Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2005 ]

ΣΔΟΕ Α.Π.101909/21.02.05 Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων

(Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΣΔΟΕ Α.Π./101909/21.02.05 Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων»

Στα πλαίσια του προγραμματισμού δράσης της υπηρεσίας σας παρακαλούμε να διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, κυρίως σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών το χρονικό διάστημα από 28/2 έως 4/3/2005.

Για τη διευκόλυνση του έργου σας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

· Εφόσον δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης θα γίνει ποσοτική επαλήθευση των αποθεμάτων, το πολύ σε δύο είδη, διακινούμενα χονδρικώς και με σημαντική αξία, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης (σύνταξη πρωτοκόλλου κ.λ.π.).

· Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης θα γίνει έλεγχος της κίνησης δύο ειδών σημαντικής αξίας στις αντίστοιχες καρτέλες του βιβλίου αποθήκης.

Β. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης ελέγχου σε επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας, εάν ο συνολικός τζίρος της προηγούμενος χρήσης υπερβαίνει τις 300.000,00, θα γίνει ποσοτική επαλήθευση μόνο ενός είδους, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, ενώ όταν ο τζίρος είναι μικρότερος του ανωτέρω ποσού ο έλεγχος θα περιορίζεται μόνο στις διαπιστώσεις σύνταξης απογραφής, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Γ. Διευκρινίσεις-επισημάνσεις.

· Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο, τα οποία και μπορεί να καταχωρούνται ενιαία.

· Η καταχώρηση περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την μονάδα μέτρησης και γίνεται μια εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

· Σε υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα η καταγραφή γίνεται σε διπλότυπες καταστάσεις, ένα αντίτυπο της οποίας αποστέλλεται στην έδρα μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

· Εάν το κατάστημα βρίσκεται στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50χιλ. από αυτή, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απογραφών της έδρας διακεκριμένα.

· Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο απογραφών μόνο για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά τους στοιχεία (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιτελή προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα με εμπορευματική αξία) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/92 και την αρ. 1142775/1435/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

· Απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής την 31-12-2004 οι επιτηδευματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Τα ακαθάριστα έσοδά τους από πώληση αγαθών κατά την χρήση 2004, δεν υπερέβησαν τα 100.000 ευρω.

- Απαλλάσσονται με βάση την αριθ. 1100938/845/0015/ Υπουργική Απόφαση.

Δ. Οδηγίες καταχώρησης των εντολών στο «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Σε όλες τις εντολές που αφορούν τους ως άνω ελέγχους ποσοτικής καταμέτρησης θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», το λεκτικό «ΑΠΟΓ2005».

Τέλος, οίκοθεν νοείται ότι στους προγραμματιζόμενους, από 22/2/2005, ελέγχους μεταξύ των ελεγκτικών επαληθεύσεων, όπως αποτυπώνονται και στα έντυπα ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, θα είναι και η διαπίστωση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών.


Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε

Ηλίας ΑργυρόςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο