Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1050392 ΕΞ 2018 Πενταετής παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που προέρχονται από την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν από εξαγωγικές επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων τους

(Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 29/3/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1050392 ΕΞ2018/29-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ-Δ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα
Τηλέφωνο:210-6987772
Fax:210-6987506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. 46/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή αρμοδίως.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Γνωμοδότηση το ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής:

α) χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σχετικά με το ν.2861/1954 είναι αποκλειστικά το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε εξαγωγή.

β) Η υποβολή αίτησης επιστροφής διακόπτει την πενταετή παραγραφή. Εάν δοθεί απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία στην υποβληθείσα αίτηση, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την απάντηση, ενώ εάν δεν δοθεί απάντηση εντός 6 μηνών, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την παρέλευση έξι μηνών.

γ) Η τυχόν κατάθεση του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ» σε χρόνο μεταγενέστερο της εξαγωγής δεν διακόπτει την παραγραφή, ούτε αρχίζει νέα παραγραφή. Στο δεύτερο ερώτημα η γνωμοδότηση αποφαίνεται ότι η αίτηση περί επιστροφής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρόνου της πενταετούς παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων συναρμόδιων υπηρεσιών.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο