Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 315 ΕΞ 20.3.2018 Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων

(Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.03.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 315 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 315/2018

ΘΕΜΑ: Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Είναι εφικτό ή ορθό μια συνδεδεμένη (μητρική) εταιρία να μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό όψεώς της στο λογαριασμό όψεως μιας άλλης συνδεδεμένης (θυγατρική) για να τη διευκολύνει ταμειακά;

Αν ναι, τι παραστατικά χρειάζονται γι' αυτήν την συναλλαγή και ποια είναι η ημερολογιακή της εγγραφή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι προφανές ότι η μητρική εταιρεία είναι διαφορετική επιχειρηματική οντότητα από την θυγατρική της. Η κάθε μία, έχει δικό της ΑΦΜ και διακριτά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η σχέση τους, ως οντότητες ενός Ομίλου, εντοπίζεται στο γεγονός ότι η μητρική επιχείρηση ελέγχει την θυγατρική, στο πλαίσιο της διοίκησης και της κεφαλαιακής εξάρτησης. Υπό την έννοια αυτή, οι μεταξύ τους συναλλαγές είναι αυτοτελείς και ασφαλώς, διακριτές. Δεν λειτουργεί δηλαδή η θυγατρική, ως υποκατάστημα της μητρικής.

Συνεπώς, χρήματα από το λογαριασμό όψεως μιας Μητρικής εταιρείας στο λογαριασμό όψεως της Θυγατρικής της, μπορούν να μεταφερθούν:
α) είτε ως εξόφληση εμπορικής, μεταξύ τους, συναλλαγής (πώληση αποθεμάτων, παγίων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων από την Θυγατρική στην Μητρική)
β) είτε λόγω δανειακής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Μητρικής (Δανειστής) και της Θυγατρικής (Δανειζόμενος), με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ. 2190/1920.

Εκτιμούμε ότι το ερώτημα σας αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β. Οι εκατέρωθεν λογιστικές εγγραφές θα είναι:

Α) Για τη μητρική
Χρέωση: Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
Πίστωση: Χρηματικά Διαθέσιμα

Β) Για τη θυγατρική
Χρέωση: Χρηματικά Διαθέσιμα
Πίστωση: Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Για τις τυχόν φορολογικές επιπτώσεις των ανωτέρω συναλλαγών, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο