Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2002 ]

ΠΟΛ.1113/27.3.2002 Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1111232 / 724 / Α0013 / ΠΟΛ.1274 / 30-11-2001 (ΦΕΚ.1642/Β/10-12-2001) Αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 και των φύλλων υπολογισμού της παραγράφου 4 αυτής είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί και σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4.

(Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1111232 / 724 / Α0013 / ΠΟΛ.1274 / 30-11-2001 (ΦΕΚ.1642/Β/10-12-2001) Αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 και των φύλλων υπολογισμού της παραγράφου 4 αυτής είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί και σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1016800/80/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ – ΒΆ
Τηλέφωνο: 010/3253767, 757

ΠΟΛ 1113

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ.1274/30-11-2001 (ΦΕΚ.1642/Β/10-12-2001).
Α.Υ.Ο.1016800/Πολ.1113/27.03.2002


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 88 του ν.δ. 118/1973 "περί κωδικός φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων" (ΦΕΚ 202 τ. Α'), με τις οποίες καθορίζεται το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και προικών.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του α.ν.1521/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων" (ΦΕΚ 245 τ. Α'), που κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950 Α.Ν. όπως ισχύει".

3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1111232 / 724 / Α0013 / (ΦΕΚ. 1642/Β/10-12-2001 )περί του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συμπληρώνουμε την παρ. 5 της απόφασης μας 1111232 / 724 / Α0013 / και ορίζουμε ότι αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 και των φύλλων υπολογισμού της παραγράφου 4 αυτής είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί και σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο