Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2005 ]

Eγκ.ΙΚΑ/Α22/405/27.01.05 Σχετικά µε την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.

(Σχετικά µε την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

 Eγκ. ΙΚΑ  Α22/405/27.01.05 Σχετικά με την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο
κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.


Με την Φ11321/30819/1997/2-3-2004 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων επήλθαν - μεταξύ άλλων � τροποποιήσεις και στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., οι οποίες αφορούν την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για τους εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους α) οικιακούς βοηθούς (δηλ. πρόσωπα που προσφέρουν γενικές υπηρεσίες) ή β) λοιπά πρόσωπα (που
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως baby-sitters, κηπουρούς, οδηγούς, συνοδούς κ.λ.π.).
Συγκεκριμένα, με την παρ. 4 ορίσθηκε ότι : «Τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν μία Α.Π.Δ. κατ΄ έτος, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο κάθε έτους εκτός και αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία της Α.Π.Δ.. Η πρώτη Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο ημερολογιακό τρίμηνο που αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης. Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της απασχόλησης � ασφάλισης, η διακοπή της απασχόλησης και η μεταβολή του προσώπου του απασχολούμενου δηλώνονται με το έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών της
παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος».
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις σκοπό είχαν την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής της Α.Π.Δ. στην συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών.
Λόγω, όμως των ιδιομορφιών που παρουσιάζει τόσο η απασχόληση όσο και η ασφάλιση του προσωπικού που εργάζεται κατ΄ οίκον του εργοδότη και επειδή ανεφύησαν νέες δυσκολίες στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, το όλο θέμα επανεξετάζεται και για τον λόγο αυτόν η Δ/νση δεν προέβη στην έκδοση σχετικών οδηγιών.
Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, δηλ. από 5/3/2004.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όσοι εκ των εργοδοτών αυτής της κατηγορίας έχουν αναγγείλει στο Ι.Κ.Α. την πρόσληψη προσωπικού από 1- 31/3/2004 και έχουν υποβάλει την Α.Π.Δ. που αφορά το α΄ ημερολογιακό τρίμηνο, στο οποίο περιέχεται η έναρξη της απασχόλησης, δεν είχαν πλέον - μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις � υποχρέωση να υποβάλουν Α.Π.Δ. για τα επόμενα τρίμηνα του 2004 και κατ΄ επέκταση δεν υπόκεινταν ούτε σε κυρώσεις από την σύνταξη ΠΕΠΕΕ λόγω μη υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.. Η επόμενη Α.Π.Δ., την οποία πρέπει να υποβάλουν οι εργοδότες αυτοί είναι του α΄ ημερολογιακού τριμήνου του 2005 και το αυτό
για τα επόμενα έτη.
Αντίστοιχα, για τους εργοδότες που έχουν αναγγείλει την πρόσληψη προσωπικού εντός του β΄ ημερολογιακού τριμήνου του 2004, η μόνη Α.Π.Δ την οποία όφειλαν να υποβάλουν για το έτος 2004 είναι του β΄ ημερολογιακού τριμήνου, η δε επόμενη υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. θα αφορά το α΄ ημερολογιακό τρίμηνο του 2005 κ.ο.κ..
Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι νεωτέρων οδηγιών, οι συνταχθείσες ΠΕΠΕΕ λόγω μη υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. για τις περιπτώσεις εργοδοτών, που δεν όφειλαν να υποβάλουν συγκεκριμένες Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν και, βεβαίως, δεν θα πρέπει να συντάσσονται ΠΕΠΕΕ για τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ..
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο