Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1041583 ΕΞ 2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης – Υποδιεύθυνση Λάρισας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης-Υποδ/νση Λάρισας)

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης – Υποδιεύθυνση Λάρισας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης-Υποδ/νση Λάρισας))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 13/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1041583 ΕΞ2018/13-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375138-139
Fax: 2103375049
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης – Υποδιεύθυνση Λάρισας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης-Υποδ/νση Λάρισας)»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης –Υποδιεύθυνση Λάρισας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης-Υποδ/νση Λάρισας) με αριθμό υπαλλήλων που δεν θα ξεπερνάει τους 15, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β’ Λάρισας, κλάδου Εφοριακών και κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και κλάδου Πληροφορικής και κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, καθώς και κλάδου Επιμελητών ΥΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως …21/03/2018.. στο fax 210 3375233 ή 210 3375058.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι είναι επιθυμητό να διαθέτουν προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία και ειδικότερα οι υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, να κατέχουν πτυχίο σε αντικείμενο οικονομικών επιστημών.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της υπηρεσίας των υπαλλήλων, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει την άποψή του.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέτασή τους θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή οι κενές ανά κλάδο και κατηγορία οργανικές θέσεις που κατανέμονται στην Υποδ/νση Λάρισας, καθώς και οι εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο