Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 4954/3.4.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2879/2018 Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

(Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2879/2018

(ΦΕΚ Β' 879/13-03-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού.

2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

3. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208/4.11.2016).

5.Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α΄ 117).

6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210/5.11.2016).

II. Το αριθμ. Ε/48/16.2.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, «Εισήγηση για υπουργική απόφαση με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/2007».

III. To γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΓΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ
ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΘΗΒΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΘΗΒΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Η ΡΟΔΙΑΚΗ ΡΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Η ΓΝΩΜΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΥΡΓΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑ
ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Η ΓΝΩΜΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΑΡΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΡΩΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΥΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΝΑΞΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΒΟΛΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΦΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΞΑΝΘΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
ΕΜΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ
ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΞΑΝΘΗ
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΕΣ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΛΑΜΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ ΔΡΑΜΑ
ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΔΡΑΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΚΩΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΛΗΜΕΡΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ ΝΑΟΥΣΑ
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΧΜΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ PRESS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΑΡΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΒΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
TITANH ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
7 ΜΕΡΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ
Η ΘΑΣΙΑΚΗ ΘΑΣΟΣ
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΞΥΡΑΦΙ ΚΑΒΑΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

LARISSA NET ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΒΟΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑ NEWS ΠΕΛΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΣΑΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ
ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΕΡΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΕΝΤΡΑ ΛΑΜΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΧΑΝΙΑ
ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΙΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ-Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΑ
ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ-ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΡΕΝΤΗΣ
ΠΑΛΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΧΤΥΠΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΒΟΥΛΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο